Här är några reaktioner från användare av Ett myller av liv:

Tack för Ett myller av liv!!!
Tack för den fantastiska sidan "Ett myller av liv"! Vilket utomordentligt läromedel. Jag tycker att jag med viss rätt kan göra den bedömningen efter att ha varit biologilärare, metodiklektor och biologkonsulent från 1955 fram till pensionen 1996 samt därefter varit projektledare för ett nätverk mellan skolor. De lärarna har redan fått information om sidan och jag ska kontinuerligt fortsätta med det nu under våren i all synnerhet som vi nu fått en ny "proffsigt utförd" hemsida http://www.asellus.nu...
Vecka 10 har vi vår första "samtidiga undersökningsvecka" och under den veckan kommer myller-sidan att vara livligt besökt.
Lars-Åke Dahlqvist, pensionerad biologilärare, metodiklektor och biologkonsulent, Börsholm

Jag har just tassat omkring lite i Ett myller av liv, och det var en väldigt positiv upplevelse! Ska absolut rekommendera den till kollegor, lärarbekanta och andra. För att inte tala om barn som skriver hit till Naturvårdsverket. Vi får så mycket frågor, många av extremt grundläggande karaktär, att vi knappt hinner svara på dem. Alla möjligheter att hänvisa barn och lärare till riktigt bra information på nätet uppskattas verkligen.
Ulrika Stensdotter Blomberg, Naturvårdsverket

Jag arbetar med sidan, och jag tycker den är helt fantastisk. Jag jobbar på en skola där vi arbetar med interaktiva tavlor och försöker vara en "framtidens skola" och Er sida "Ett myller av liv" passar alldeles perfekt att intergrera i undervisning, både teoretiskt och praktiskt.
Ett stort tack för en bra sida som jag nämnt för IT-pedagoger i Växjö kommun och visat hur bra man kan använda den i undervisningen.
Mattias Flystam (lärare Högstorp skola)

I det instuderingsmaterial till Naturkunskap A, som jag och ett par medarbetare jobbar med, har vi en referensförteckning, som kommer att kompletteras med Ett myller av liv.
Lars Ljunggren, lektor och läroboksförfattare Ljungby

Nu har jag just hittat er fantastiska sajt på internet — den ska jag se till att vi använder i undervisningen!
Annika Svärd, Marieborgs folkhögskola, Norrköping

Detta är en för mig ganska nyupptäckt sajt. Vi har i vår lilla bygdeskola startat en skog och ungdomsförening och arbetar en hel del i vår nya skolskog. Det finns en massa bra att hämta alt. jobba direkt med på era sidor.
Kajsa Klingnäs, Lur skola, Tanums kommun

Det var en riktigt trevlig, lärorik och spännande webbplats.
Ragnar Nyberg, Djuråsskolan Gagnef

Jag tycker att "Ett myller av liv" är ett bra initiativ! Det gäller att få skolor och lärare intresserade av naturvård.
Anna Sjödin, lärare/biologistuderande

Ett utmärkt läromedel om biologisk mångfald.
Vaksalaskolan, Uppsala

Ett myller av liv — ett läromedel på internet om biologisk mångfald — fantastisk sida.
Slestadsskolan i Lambohov, Linköping

Vi upptäckte "Ett myller av liv" ganska nyligen, så vi har ännu inte börjat använda oss av materialet. Nacka Naturskola fungerar som ett utbildningscentrum med ca 80 besökande grupper om året. Vi tror att "Ett myller.." kan användas fr.a. som tips på efterarbete/uppföljningsarbete till lärarna efter deras besök här på Naturskolan. För övrigt så tycker vi att Myller ser väldigt bra ut!
Malena von Huth, Nacka Naturskola

En fantastisk sida om det myllrande livet i bland annat skogen, havet och staden.
Malmö Naturskola

Nu finns "Ett myller av liv" i vårt länkskafferi. Det ser ut att vara både inspirerande och genomtänkt.
Helen Hasslöf, Hörjelgården Natur- och Kulturskola

Ett utmärkt nätläromedel, som lämpar sig bra i skolarbetet.
Biologilärarnas förening

För elever inom grundskolan är Ett myller av liv ett bättre alternativ inom området biologisk mångfald. Webbplatsen beskriver områdena skogen, fjället, sjön, ån, staden, jordbruket och havet på ett pedagogiskt sätt. Här presenteras fakta, historik, utblickar och tips till egna undersökningar.
Bosse Andersson, Lärarnas tidning

Kurs i Ekologi och miljövård 10p 2004
Av intresse för kursmoment 5: "Biologisk mångfald — svenska naturtyper; karaktärer och bevarandestrategier".
Studera gärna denna intressanta länk: Ett myller av liv är ett färskt läromedel för skolor och allmänhet om biologisk mångfald.
Institutionen för samhällsteknik, Mälardalens högskola

Ett myller av liv är ett synnerligen bra material. Vi skall ha ett antal träffar med lärarna i de lokala skolorna nu i vår, och jag avser att berätta för dem om det Ni erbjuder. Om vi lyckas genomföra planerna på att ha en utställningslokal för "Porten till Alvaret" här, kan vi då låta en dator stå på, med Ert program tillgängligt?
Gratulerar till ett mycket väl utfört jobb!
Jan Tengö, docent, Uppsala universitets Ekologiska forskningsstation, Ölands Skogsby

Vi kommer att använda Ett myller av liv under kurserna "Samspelet i naturen, 5p" och "Naturmiljön och människan, 5p" inom lärarprogrammets inriktning Naturvetenskap AB 40 poäng. Kurserna handlar om ekologi och bevarandet av biologisk mångfald samt hållbar utveckling. Även under kursen "Biologi i skolan 5p" kommer hemsidan att utnyttjas.
Lennart Sundqvist, universitetsadjunkt, lärarutbildningen på Institutionen för naturvetenskap, Örebro universitet

Jag har använt Ett myller av liv i min undervisning, jättebra sida!
Madeleine Forsberg, Lärarhögskolan, Umeå universitet

Vi är två tjejer som just håller på att skriva examensarbete på Lunds tekniska högskola. Arbetet handlar i korta drag om urbana miljöer, vattenresurser och biodiversitet i staden, och vi har använt oss en del av er websida "Ett myller av liv" både för inspiration och information. Tack för en väldigt fin och inspirerande hemsida, den är väldigt välgjord och intressant.
Sanna Sender och Cecilia Rodhe, Lunds tekniska högskola

Jag är biolog och har precis gått en kurs i ornitologi på Lunds Universitet. Jag håller på att göra en hemsida som är tänkt att studenter under denna kurs kan använda sig av för att lära sig hur fåglar ser ut och hur deras läten är. Under kursen ska vi nämligen lära oss c:a 200 fåglar till utseende och c:a 100 fåglar till läten. Det jag undrar nu, är om det är okej för er att jag använder en del av de bilder av fåglar som finns på eran hemsidan. Tycker dom är väldigt fina och mycket bra i det pedagogiska syfte jag tänkt ha dom till.
Marcus Ljungqvist, Lunds Universitet

Kanonfin webbplats! — och bättre än många kommersiella.
Mattias Packendorff, Myndigheten för skolutveckling — Multimediabyrån

Här kan du på ett roligt sätt lära dig mer om djur, natur, ekologi och biologisk mångfald. Sidan har tillverkats av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och är ett läromedel för elever i skolan. Kräver Macromedia Shockwave. Bra fakta och uppgifter.
Länkskafferiet, Myndigheten för skolutveckling

Ni borde få något slags nobelpris för ert fantastiska arbete! Vilken skatt ni har byggt upp! Ännu mer imponerad nu när jag har tagit mig tid och klickat omkring i sajten! Hoppas det får bra spridning!
Inger Olausson, Naturskyddsföreningen i Uppsala län

Jag kollade in sidan, mycket snyggt och pedagogiskt upplagd. Härligt med så många bilder!
Mathias Nyberg, Fältbiologerna

Det är ju en fantastisk resursbas ni har utvecklat, tack för det.
Lasse Willén, Naturmorgon Sveriges Radio

Oj, vilken fantastisk sajt, tänk om man ändå gick i skolan i dag!
Agneta Ullenius, trädgårdsjournalist, Svenska Dagbladet

Jag har varit inne på "Ett myller av liv" och den är väldigt bra. Vi kommer att göra en ny webbsida för naturpedagogiken i Göteborg så då kommer vi att länka till denna sida.
Anette Wigeborn-Bergström, Park- och naturförvaltningen Göteborg

En fantastiskt fin site! Jag ska hjälpa till att sprida kännedom om den.
Lars Wiklund, Agenda 21-samordnare Eskilstuna

Mycket bra och innehållsrik sida som är producerad av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och WWF (Världsnaturfonden). Syftet med Ett myller av liv är att utbilda bort den "biologiska analfabetismen", d.v.s. råda bot på dagens okunskap om vår natur. Här finns lärarhandledningar, elevblad och arbetsuppgifter i pdf-format som kan tryckas upp för att minska bundenheten till skärmen.
Åldrar: (skolår 4-6) skolår 7-9 + gymnasium
Kristoffer Karlsson, Agenda 21 i skolan, Nässjö kommun

Den är jättefin — myllret — måste vara jättekul att ha fått arbeta med den.
Lena Eriksson, Hållbar Utveckling Skåne

Hej! Ett myller av liv är en otroligt bra webbplats! Tack för den! Tidsresan gillade jag mycket!
Anette Gustafsson, Folkbildare Munkfors kommun

"Ett myller av liv" är en natursida som verkligen väcker nyfikenheten om naturen hos läsaren. För att göra alla kommuninnevånare naturnyfikna har jag länkat till myllret på kommunens hemsida.
Ingemar Alenäs, Kommunekolog Falkenberg

"Myllerhemsidan" är ett mycket bra initiativ mot den biologiska analfabetismen — ett grymt bra uttryck som jag ska använda mig av i olika sammanhang.
Widar Narvelo, Kommunekolog Helsingborg

En mycket trevlig produkt och innehållsrik och med fina bilder och logisk uppbyggnad.
Mats Wirén, Kommunekolog Malmö

Ett myller av liv — ett fantastiskt läromedel på internet om biologisk mångfald.
Bengt Malmqvist, Linköpings kommun

Hej, har via Öppet forum varit inne och tittat på Ett myller av liv. Ett mycket användbart material inte minst för sportfiskeklubbarna och på våra sportfiskeskolor.
Vi har ca 550 sportfiskeklubbar (ca 70 000 medlemmar) anslutna till oss varav de flesta har någon form av ungdomsverksamhet. Varje år arrangeras sportfiskeskolor med upp mot 5000 elever...
Vi kommer givetvis att propagera för ett myller av liv i samband med att vi skickar ut vår nya ungdomsbroschyr till sportfiskeklubbar, skolor etc.
Håkan Carlstrand, Fiskevårdskonsulent

Jag har gått runt i Myller och haft roligt en bra stund. Jag har inte hittat några fel. Jag tror Myller kan bli väldigt kul och lärorik för elever i alla åldrar att jobba med! Jag kommer själv att tipsa pedagogerna på yngsta sonens skola. Gratulerar!
Marie Byström, handläggare på SwedBio

Hej, har skummat igenom myllret och kan inte annat än att tycka att det är ett fantastiskt arbete, med enkelhet och pedagogik. Grattis!
Christina Marmolin, Hushållningssällskapet Skaraborg

Mycket lärorikt om vår natur och dess biologiska mångfald.
Näringslivskommittén i Lidköping

Jag har för första gången varit in och tittat i "Ett myller av liv". Vilken fantastisk hemsida! Och den har jag inte vetat om...
Jag länkar gärna till denna sida för det ligger helt i mitt naturintresse och egna funderingar.
Erik Arbinger, ornitolog Mariefred

Tillbakapil