Al

Klibbal - Alnus glutinosa
Klibbalen tycker om att stå med "fötterna" i vattnet.

Alens honhängen tar tidigt på våren med vindens hjälp emot pollen från hanhängena. Detta sker innan bladen slagit ut. Efter lövsprickningen mognar honhängena till kotteliknande fruktställningar som också brukar kallas alkottar. Bilderna visar klibbal som finns i södra Sverige. I norr finns en nära släkting, gråalen, som inte vill växa lika blött som klibbalen. Båda dessa alar lever i symbios (samlevnad) med en bakterie (aktinomycet) som finns i gallbildningar på rötterna och kan göra om luftkväve till nitrat.

Tillbakapil