Gäddnate

Gäddnate - Potamogeton natans
 Gäddnaten är en av de vanligaste natearterna i Sverige.
 Det finns 20 arter i landet

Tillbakapil