Grönslick

Grönslick - Cladophora glomerata
Grönslick är en grönalg som trivs både i rinnande och stillastående sötvatten. Den finns också i Östersjöns bräckta (halvsalta) vatten.

Tillbakapil