Kaveldun

Kaveldun - Typha latifolia
Det finns två arter av kaveldun i Sverige. Bilden visar den vanligaste, bredkaveldun (Typha latifolia). Den är större och har bredare blad än smalkaveldun. Klicka på bilden för att se en närbild på hon- och hankolv.

Tillbakapil