Växter

Till de större växterna som lever i vattnet hör vass, säv, kaveldun, gul och vit näckros samt de olika natearterna. Det finns också mossor som växer under vattnet. En av de vanligaste är näckmossan, som finns i klart strömmande vatten. En införd växt som blivit vanlig i många sjöar är vattenpest. Den har från början tagits till Sverige för att användas som akvarieväxt. På stenar strax under vattenytan växer ofta algen grönslick.

Vit näckros - Nymphaea alba
 Vit näckros

Kring stränderna finns ofta en bård av olika starrarter. Några träd och buskar trivs bara på stränder: al, knäckepil och pors samt de olika videarterna. Porsen är en liten dvärgbuske som har stark lukt och därför används som snapskrydda. Eftersom porsen och kräftan trivs i samma typ av sjöar har denna snaps blivit populär på kräftfester. Kabbelekan är en vacker blomma som växer på sjö- och åstränder. Den blommar tidigt på våren. Här kan du se fler vackra strandväxter.

Tillbakapil