Starr

Norrlandsstarr - Carex aquatilis

Det finns ungefär 110 arter av starr i Sverige. De flesta växer i fuktiga naturtyper. Många har varit viktiga som foder till kreatur och ett par arter har använts som skohö istället för strumpor i äldre tider. Bilden ovan visar blommande norrlandsstarr (Carex aquatilis). De gröna axen med ljusa pistillmärkesflikar innehåller honblommor och de mörka axen med bruna ståndare innehåller hanblommor. Pollenet förs med vindens hjälp från han- till honblommor.

Slokstarr - Carex pseudocyperus
Slokstarr (Carex pseudocyperus) vill ha kalkhaltig jord.

Tillbakapil