Stjärtmes

Stjärtmes - Aegithalos caudatus
Stjärtmesen häckar oftast i sjöars och åars strandskogar av björk och al. Den bygger inte bon i trädhål och holkar som andra mesar, utan gör ett fint bo med tak och ingångshål på sidan. Materialet är mossa, gräs, lavar och fjädrar.

Stjärtmes - Aegithalos caudatus

Tillbakapil