Strandväxter

Strandlysing (videört) - Lysimachia vulgaris
Strandlysingen är en vacker växt som lockar särskilda vildbin med en speciell olja istället för nektar. (På samma sätt gör släktingen topplösa som växer på liknande platser.) Bina blandar oljan med pollen och föder upp larverna på detta. Själva äter de nektar från andra växter. Strandlysing kallas också videört. En nära släkting som heter praktlysing odlas i trädgårdar.

Fackelblomster - Lythrum salicaria
Fackelblomster är en växt som trivs på sjö- och åstränder liksom i Östersjöns skärgård. Klicka på bilden för att se en närbild.

Tillbakapil