Vass

 
Vass - Phragmites australis
 Bladvassen är vårt största gräs och kan bli fyra meter hög.
 Den växer i breda bårder utefter stränderna i näringsrika sjöar.
 Det är en viktig art som många fåglar och insekter är beroende av.

Tillbakapil