Harar

Skogshare - Lepus timidus
Skogshare. Spenarna som syns på magen visar att det är en hona och att hon har ungar som diar fortfarande.

I Sverige finns två olika arter av harar. Skogsharen — som blir vit eller ljusgrå på vintern — fanns förr över nästan hela landet. Den har dock på senare tid trängts undan från många platser i södra Sverige av den inplanterade fältharen — som behåller sin brungula päls hela året. Fältharen finns nu i hela Götaland och Svealand samt håller på att sprida sig längs Norrlandskusten.

Fälthare - Lepus europaeus
Fältharen ser likadan ut hela året.

Tillbakspil