Uroxe

Uroxen var stamform till tamboskapen (kor och tjurar). Den utrotades redan omkring 1620 och i Sverige försvann troligen de sista vid slutet av vikingatiden. Bilden visar en tjur av de "konstgjorda" uroxar som kom till i Tyskland på 1930-talet genom att man korsade olika tama koraser. Dessa "uroxar" liknar troligen de riktiga ganska mycket till utseendet men de riktiga hade större horn och längre ben. De spanska tjurfäktningstjurarna är troligen också mycket lika uroxarna.

'Uroxtjur'

Tillbakspil