Dvärgfladdermus

Dvärgfladdermöss - Pipistrellus pygmaeus
Här syns tre dvärgfladdermöss sitta och sova på dagen. Av den mellersta ser man bara ett öra. På natten flyger de ut och jagar insekter.

Dvärgfladdermus - Pipistrellus pygmaeus
Närbild på huvudet av en dvärgfladdermus.

Tillbakspil