Puppa

Lindsvärmarepuppa - Mimas tiliae
När lindsvärmarens larv ätit tillräckligt och blivit maximalt stor blir den en puppa (den "förpuppar" sig). Efter en tid som orörlig puppa har det bildats en fjäril inuti puppskalet. Då spricker puppan och fjärilen kommer fram (se nedan).

Lindsvärmare - Mimas tiliae

Tillbakspil