Nässelreservatet

Brännässlor - Urtica dioica

Brännässlor är inte bara otrevliga, brännande ogräs. Här kläcks många fjärilar också. Spara lite brännässlor i ett hörn av trädgården. Eller odla dem i en tunna så de inte sprider sig. Nässelfjäril, amiral, tistelfjäril, vinbärsfuks och påfågelöga är arter som trivs i nässelsnåret. På våren kan vi själva plocka de späda skotten och koka soppa på dem.

Här finns en lista på värdväxter för andra fjärilslarver.

Tillbakspil