Fakta: Samhällets vilda invånare

Tallbit - Pinicola enucleator
Park- och alléträd lockar ofta vilda djur till tätorterna. När de rönnar och oxlar som planterats utefter gatorna dignar av mogna bär på vintern drar de till sig en rad olika fåglar. Det är oftast kol- och björktrastar men också långväga gäster från Norrland och Sibirien, som sidensvans och tallbit. Bilden visar en hane av tallbit.

 
Fortsättpil

 Tamt och vilt Fåglar  Fortsättpil

Fortsättpil

 Däggdjur Vilda djur inomhus  Fortsättpil

Fortsättpil

 Antal arter Växter & svampar  Fortsättpil

Fortsättpil

 Träffa några av
 stadens vilda invånare!