Murarbihannar söker honor

I bopinnarna ligger hancellerna ytterst och honcellerna längst in. Hannarna kläcks ca en vecka tidigare än honorna och börjar genast leta efter honor för att para sig med dem. De kan också känna lukten av de honor som är på väg att kläckas. Därför kryper de ständigt in i pinnarna och undersöker om någon hona har kläckts ännu. Eftersom alla vill vara först och uppvakta en nykläckt hona kommer de ofta i slagsmål med varandra. Det är detta du kan se på filmen. Både röda och blåa murarbin finns med.

Hannar av rött murarbi - Osmia rufa
Hannar av murarbin trängs och slåss för att komma först till de honor som håller på att kläckas i bamburören.
Klicka på bilden för att se dem på film!

Tillbakspil