Uppgifter att arbeta med

Vi har utarbetat ett antal arbetshäften som eleverna kan jobba utifrån. De innehåller både praktiska uppgifter som skall göras utomhus och uppgifter att jobba med vid en dator där svaren hittas på denna webbplats.

Spindeljakt

» Skogen
 » Beskrivning av skogen
 » Ekologisk undersökning av skogen
 » Undersök ett småkryp
 » Variationen inom biotopen

» Fjället
» Fjället 2

» Sjön och ån

» Jordbrukslandskapet

» Havet

» Staden

» Biologisk mångfald
 » Fotoark med djur och växter