Stipendier och tävlingar i biologi

Tävlingar i biologi och NO ger möjlighet att testa kunskaper genom en extra utmaning. Läs mer här nedanför om International Biology Olympiad (IBO, för gymnasieelever) och European Olympiad of Experimental Science (EOES, för åk9 och gymnasiet åk 1). Unga Forskares utställning och Svenska juniorvattenpriset är två tävlingar för gymnasieelever. I Sverige ordnas också tävlingen Unga reportrar (via Håll Sverige rent, för åk 6-9 och gymnasiet),

Internationella biologiolympiaden (IBO)

Internationella Biologiolympiaden är en tävling för gymnasieelever. Elevernas förmåga att lösa biologiska problem och genomföra experiment testas. Intresse för biologi, slutledningsförmåga, kreativitet och uthållighet är viktigt för att klara uppgifterna. Varje deltagande land kan skicka fyra elever som tagits ut i en nationell tävling. De åtföljs av två-fyra ledare från de olika länderna.

Genom att sammanföra duktiga elever i biologi vill IBO:

  • stimulera till intresse för biologistudier,
  • befrämja utbyte av idéer och material inom biologiutbildning,
  • befrämja internationella kontakter mellan biologiintresserade elever,
  • befrämja en vänskaplig relation mellan ungdomar från olika länder och stimulera till samarbete och förståelse mellan nationerna.

Det nationella uttagningsprovet genomförs under våren i två omgångar. De fyra eleverna med bäst resultat deltar sedan i ett träningsläger innan den internationella tävlingen genomförs i något av de cirka 60 länder som är medlemmar i International Biology Olympiad.

Mer information om Biologiolympiaden finns på Biologilärarnas förenings hemsida. Här finns bland annat datum för det nationella uttagningsprovet och anmälningsformulär, samt exempel på gamla provuppgifter.

EOES

EOES (European Olympiad in Experimental Science) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Mer information om den svenska delen av EUSO.

Mer information om den internationella delen av EUSO.

Exempel på uppgifter i biologi från Sverigefinalen 2017

Exempel på uppgifter i biologi från Sverigefinalen 2018

De praktiska uppgifterna under Sverigefinalen 2018 handlade om tillverkning av ost.

Exempel på uppgifter i biologi från Sverigefinalen 2020

Sverigefinalen 2020 genomfördes på distans via Zoom den 30/1 2021. Utmaningen i biologi var en laborativ uppgift om enzymet katalas.

Unga forskare

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största utställning, och tävling, för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. I prispotten finns stipendieresor till ett värde av en halv miljon kronor. Finalen pågår under fem intensiva dagar i Stockholm då finalisterna får träffa juryn, lyssna på inspirerande föreläsningar och göra studiebesök. Anmälan görs via Unga Forskares hemsida där också mer information finns att hämta.

Stockholm Junior Water Prize Sweden är en del i Utställningen Unga forskare för projekt med fokus på vatten. Vinnaren i vattenkategorin får förutom en större prissumma även representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize som hålls under World Water Week i Stockholm. Vattenprojekten tävlar dessutom om de övriga priserna i tävlingen Utställningen Unga Forskare.

Unga reportrar

Unga Reportrar är en skolsatsning från stiftelsen Håll Sverige Rent. Tävlingen riktar sig till elever i åk 6-9 och gymnasiet och syftar till att inspirera till att undersöka hållbarhetsfrågor på ett källkritiskt sätt och skapa och sprida reportage i form av en artikel, ett fotografi eller en film. Mer information finns på Unga Reportrars hemsida.

Linnédagarna

Biologilärarnas förening ordnar varje år de så kallade Linnédagarna med syfte att ge inspiration och ny kunskap till gymnasielever med intresse för biologi. Mycket uppskattade dagar där eleverna möter både aktiva forskare i biologi och  ungdomar från andra delar av landet som har ett särskilt intresse för biologi. Cirka 50 ungdomar får möjlighet att delta. Ansökan görs av skolorna senast i slutet på februari. Varje skola får bara skicka en stipendiat. Kostnader för resor och logi finansieras till största delen av medel från Lawskis fond och Biologilärarnas förening. För att det ska gå ihop behöver man ibland ta ut en avgift. Elever som skolan söker för ska ha läst kursen biologi 1 och bör gå i åk 2 eller 3 hösten det året dagarna genomförs.