Länkar Genetik, Bioteknik, Cell- och Mikrobiologi

Genetik

 • DNA learning Center
  Genetik och bioteknik, många olika animeringar på metoder mm.
 • Genkartor
  Genkartor med information om främst olika sjukdomar.
 • Kan blåögda föräldrar få brunögda barn?
  Från Bioscience explained.
 • Learn genetics
  Fakta, animeringar, filmer och tips på övningar för yngre till äldre elever, på engelska.
 • Lukt och smak
  Artikel från Carolina (på engelska) om genetiken bakom smak och lukt med koppling till receptorer och medicinering.
 • Mitos
  en övning om olika mitosstadier, från Carolina.
 • Proteiner
  Proteiner är de molekyler i cellen som gör att allt fungerar. De är enzymer, hormoner, signalflaggor på cellens yta, mottagare, jonkanaler, transportörer mm. Läs om proteiner och studera proteinets struktur med hjälp av olika sidor på nätet.
 • Livets kemi – proteiner
  Artikel i Bi-lagan om proteiner med förklaringar och övning i Human Protein Atlas.
 • StarGenetics
  Simulera arvsgång hos bananflugor och andra organismer genom att göra virtuella korsningar i flera generationer mellan de individer du vill undersöka. Resultatet kan exporteras som datafiler till Excel för att bearbetas vidare.
 • yourgenome.org
  Många olika animeringar, filmer om tips på övningar om genteknik och genetik (engelsk resurs, från Cambridge, UK)

 

Cellbiologi och Bioteknik

Försök med bananflugor

I över 100 år har forskare använt bananflugan för att ta reda på mer om generna. Bananflugan har nämligen till två tredjedelar likadana gener som vi människor, och tusentals forskare världen över använder just bananflugan när de vill ta reda på mer om hur generna styr utvecklingen av ett visst organ i kroppen, hur minnet och inlärningen funkar eller om sådana saker som alkoholism eller drogberoende har något med ärftlighet att göra eller inte

Läs artikel från Bi-lagan om hur man kan studera bananflugor: Forskarnas älsklingsdjur
Laborativt material med beteendestudier av bananflugor i pet-flaskor
Lyssna på hur hanar spelar för honor i samband med parning och testa kunskapsspelet Bananflugan Dating & Mating: Kunskapsspelet om det genetiska arvet
Artikel om aggression: Fighting fruit flies: a model system for the study of aggression
Artikel om parningsbeteende: Behavioural neuroscience:
Fruity aphrodisiacs
En databas om bananflugor: Flybase
Doftämnen från ruttnande frukt fungerar som afrodisiakum: Parningsbeteende

Odlingskärl, medium och utrustning för bedövning för bananflugor kan inköpas från www.heraco.se eller www.zenitlaromedel.se. Sövning av bananflugor görs med koldioxid, använd en eter av säkerhetsskäl. Sövda bananflugor sorteras under stereolupp med små penslar. Det finns även många enkla recept för odling av bananflugor om man söker på nätet. Bananflugor kan odlas i t ex små glasburkar (ej lufttätt lock) som innehåller mosad frukt och tillsats av lite jäst.

 

Mikrobiologi, Sjukdomar och smittspridning och Antibiotika

 • Antibiotikans öde i våra händer
  Tidning med forskarintervjuer från många olika delar inom antibiotikaresistensproblematiken. Skriven av elever på Rosendalsgymnasiet, Uppsala. Tidningen finns digitalt och fungerar bra som inläsningsmaterial för elever.
 • Fakta om vacciner
  Fakta om vacciner och vanliga missförstånd, i form av en serie.
 • Flockimmunitet
  Simulering av vaccinering i en population.
 • Fågelinfluensan
  Fågelinfluensa är en infektionssjukdom som angriper fåglar och orsakas av influensavirus typ A. Sjukdomen, som först identifierades i Italien för mer än 100 år sedan, uppträder över hela världen.
 • Microbiology online
  Generell fakta, laborationsmanualer och övningar i mikrobiologi. Bra inläsningsmaterial om olika bakterier och virus som orsakar olika sjukdomar.
 • Pestbakterien, Yersinia pestis
  Discover how archaeology and genetics combine to reveal what caused the Black Death”. Science in School 28: 7–11.
 • ReAct
  Om bakterier, antibiotika, resistens och vad vi kan göra för att bromsa resistensutvecklingen. Bra fakta och bilder, på engelska.
 • Virus, 3D-bilder och fakta