Länkar Vetenskaplig metod och källkritik

  • Lilla viralgranskaren, Metro
    En lärarhandledning för både yngre och äldre elever. Tänk dig en värld där alla bara tror på allt de ser och allt som sägs till dem utan att reflektera över om det är sant eller inte. En medveten och aktivt ifrågasättande medborgare utgör grunden i en levande demokrati.
  • Lärportalen, Skolverket
    Skolverket har flera moduler för lärare som tar upp den vetenskapliga metoden.
  • Klartänkt – filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande för ungdomar
    4 korta filmer som tar upp vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Till filmerna finns även ett lärarmaterial med uppgifter och tips på fler källor.