Djur i undervisningen

Användning av döda djur i skolan

Om du använder döda djur (exempelvis dissektioner av sådant du kan beställa från livsmedelsbutiker eller slakterier) så kallas det materialet för animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets webbplats under fliken ”Djur” finns information och bestämmelser om animaliska biprodukter i undervisningen, se ”Produkter från djur”:
Information och bestämmelser om animaliska biprodukter (dissektioner).

Från Jordbruksverkets webbplats om material från djur till dissektioner:

Du får använda följande typer av animaliska biprodukter (ABP) i undervisningen utan att det krävs registrering eller särskilt tillstånd:

  • delar av djur som varit livsmedel tills de lämnades ut från till exempel ett slakteri eller en livsmedelsbutik, till exempel luftstrupe, hjärta, lungor, lever eller njure,
  • hela djur som var livsmedel tills de lämnades ut, till exempel kräftor, musslor eller orensad fisk
  • hela eller delar av vilda djur som du inte misstänker kan innebära smittrisk.

 

För användning av ögon gäller särskilda bestämmelser:

  • Slakterier får inte lämna ut ögon från nötkreatur, får och getter som är äldre än ett år, till undervisningen. Men ögon från övriga friska slaktade djur får du använda och kan i många fall lämnas ut utan att du behöver särskilt tillstånd.

Användning av levande djur i skolan

Om du använder levande djur i undervisningen behöver du sätta dig in det som gäller för försöksdjur. På Jordbruksverkets webbplats under ”Djur” finns bestämmelser om levande djur i undervisningen, benämnda ”Undervisningsdjur”:

Information och bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida om levande djur i undervisningen (extern länk).

Notera att det krävs tillstånd från etisk nämnd för försök med levande djur av samtliga ryggradsdjur samt cephalopoder (bläckfiskar). Notera även att anmälan till länsstyrelsen ska göras om ni använder undervisningsdjur på skolan, gäller även akvarier.

Enligt svensk lag gäller följande paragraf all djurhantering och bör alltså tillämpas vid forskning som innefattar ryggradslösa djur även om inget tillstånd krävs. I lagtexten står:

Kap 2 § 1: Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

 

Myndigheter, lagar, förordningar och föreskrifter

Jordbruksverket är ansvarig myndighet. EU-direktiv för försöksdjur gäller i Sverige.