Laborationer med mikroorganismer samt genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning har tagit fram säkerhetsanvisningar för arbete med mikroorganismer i skolan samt genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM). Anvisningar och riktlinjer är baserade på tidigare samarbete med Arbetsmiljöverket och är uppdaterade 2022 i samråd med experter vid Uppsala universitet.

Säkerhetsanvisningar för laborationer med mikroorganismer samt genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) (pdf)

 

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverkets webbsida Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker, finns information om regler och risker vid arbete med mikroorganismer.
Följande föreskrifter reglerar arbete med mikroorganismer:

Smittrisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker, AFS 2018:4
Minderårigasarbetsmiljö, AFS 2012:3

På Arbetsmiljöverkets webbsida, Genteknik – innesluten användning av GMM, finns information om regler och risker vid inneslutning användning av GMM. Följande föreskrifter reglerar arbete med GMM:

Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet