Bi-lagan 2011

Bi-lagan nr 1 2011

I detta nummer: Insekter som övervintrar, framtidens drivmedel, storskalig sekvenseringsteknologi och akavariefiskar i klassrummet, med mera.

Artiklar med övningar

Småkrypen vaknar efter vintern
Här finns förslag på hur man kan följa olika utvecklingsstadier hos insekter.

Mikrober och enzymer för framställning av biodrivmedel
I slutet av artikeln finns laborationen ”Enzymaktivitet hos svamp”.

Den nya biologin – inte längre science fiction
Artikeln innehåller en övning i bioinformatik: ”Alexanders sjukdom – en monogen avvikelse”
Elevinstruktion Alexanders sjukdom
Mer om sekvensering

Akvarium i undervisningen

 

Bi-lagan nr 2 2011

Läsårskalender för 2011/2012
Tema: Skog

Månadsuppslagen

Augusti: Skogens år 2011

September: Vilken mat gillar svampar?
Gör en svampexkursion och upptäck skogens svampar.

Oktober: Djuren i skogen
Här finns övningarna ” Vilka djur lever i skogen?” samt ”Fallfällor”. I en fallfälla kan man fånga smådjur som lever på marken.

November: Livet i marken
Läs om hur man med hjälp av våttratt och planktonhåv kan få fram marknematoder, ciliater, hjuldjur och björndjur ur mossa och förna.

December: Vad använder vi träd till?
Här finns övningarna ”Olika träslag, olika egenskaper” och ”Tillverka eget papper”.

Januari: Följ ett träd året runt

Februari: Odla svamp

Mars: Död ved lever!
Studera arter som lever i död ved.

April: Ätligt i skogen

Maj: Allemansrätten i skogen

Juni: Vilken ska bort?
Bland bilder på växter i grupper om tre är det två som hör ihop och en som ska bort. Vilken?

Bi-lagan nr 3 2011

I detta nummer: Dinosaurier, bildberättelser och gelelektrofores, med mera.

Artiklar med övningar

Två artiklar om dinosaurier:
Med ett stort kliv in i klassrummet
Dinosaurier på schemat – från förskola till gymnasieskola
Extramaterial till artikeln Dinosaurier på schemat – från förskola till gymnasium

Bildberättelser med PhotoStory

Laborera med enkla medel
Bygg en enkel elektroforesapparat och genomför en gelelektrofores med kombinationer av olika färgämnen.
Extramaterial till gelelektroforeslaborationen