Bi-lagan 2013

Bi-lagan nr 1 2013

I detta nummer: Människokroppen samt zebrafiskar och andra modellorganismer, med mera.

Artiklar med övningar

Att undervisa om kroppen
Ladda ner en animation av hjärtats funktion

Kroppen är toppen!

Människans energiomsättning

Biologins begrepp, modeller och teorier – solklart?

Den lilla fisken från Ganges – en modellorganism
En artikel om zebrafisken, med övningar om embryonalutveckling

Bi-lagan nr 2 2013

Läsårskalender för 2013/2014
Tema: Fortplantning

Månadsuppslagen

Augusti: Livets förutsättning

September: Myror i brallan?

Oktober: Svamp överallt!
Här finns övningen ”Odla mögelsvamp”.

Nobember: Fiskarnas fortplantning

December: Mystiska mossor
Läs om hur man odlar mossa och ormbunkar.

Januari: Forska med frön

Februari: Titta nära
På uppslaget beskrivs övningarna ”Blommors byggnad”, ”Kolla på pollen” samt ”Fånga pollen”.

Mars: Evigt liv?
Läs om könlös fortplantning och föröka krukväxter med sticklingar.

April: Ägget – en smart förpackning
Följ utvecklingen hos grodyngel.

Maj: Kapprustning bland fåglar

Juni: Blomsterkransen

Bi-lagan nr 3 2013

I detta nummer: Skolans biologiundervisning med koppling till samhällsfrågor, ”Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll” (SNI) eller ”Socio-scientific issues” (SSI), Östersjöns historia och DNA-analys, med mera.

Artiklar med övningar

Funktionsnedsättning – att arbeta med undersökande arbetssätt i biologi

Rollspel om stamceller – vad lär sig eleverna?

Interaktiv webbresurs om Östersjöns historia

Lika eller olika?

En artikel om den genetiska markören D1S80.
Lärarhandledning, elevinstruktion och en power point-instruktion finns under resurser >> genetik.