Bi-lagan 2014

Bi-lagan nr 1 2014

I detta nummer: Webbresurs om genetiskt modifierade växter, människans evolution och ”Höstförsöket” – då elever från hela landet rapporterade in vid vilket datum höstfärgerna utvecklades på träden, med mera.

Artiklar med övningar

Korsord: Vad kan du om växter, traditionell förädling och genmodifiering?
Facit till korsord om växter, förädling och genmodifiering

DNA-streckkodning
Datorövning med streckkoder
Artbestämning av fisk med DNA-streckkodning

 

Bi-lagan nr 2 2014

Läsårskalender för 2014/2015
Tema: Nobelpris

Månadsuppslagen

Augusti: Dåtid – nutid – framtid

September: Forskarnas älsklingsdjur

Läs om hur man kan studera bananflugor.

Oktober: Växter för fred
Här finns övningarna ”Modellförsök med krasse” samt ”Test av vattenhållande förmåga”.

Nobember: Trafiken i cellen
Inspieraras av övningar rörande vattenpest och osmos.

December: En doft av… jul!
Uppslaget innehåller övningar om doftadaption och doftkänslighet.

Januari: DDT: flipp eller flopp?
Bildserie om effekten av DDT

Februari: Blodgrupper

Mars: Minnet

April: Vitaminer – lagom är bäst
På detta uppslag nämns övningen ”Citron hindrar brunfärgning” samt ”Datorövning om C-vitamin”.

Maj: Arvsmassans geografi
Läs om hur man kan arbeta med Ensembl.org samt om övningen ”Odla en transposon”.

Juni: Gemensam natur

Bi-lagan nr 3 2014

I detta nummer: Djurs beteende, diskussion och argumentation, mutationer hos växter, GMO i livsmedel och Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2014, med mera.

Artiklar med övningar

Kolla på djuren!
The expression of the emotions in man and animals, Charles Darwin, Darwin online

Rovdjur på schemat

Diskutera, argumentera!

Hunden som modellorganism
De övningar i bioinformatik som nämns i artikeln finns på sidan för Bi-lagan nr 1 2015.

Odla växter med defekter

Finns GMO i livsmedel?

Hjärnans egen GPS