Extramaterial om immunologi till Bi-lagan nr 1 2016

Laborationer och övningar

Bioresursdagarna 2015 för gymnasielärare handlade om immunologi och innehöll nedanstående föreläsningar, laborationer och övningar.

Föreläsningar

En föreläsning om immunsystemets evolution hölls av Lars Hellman, professor i molekylär och jämförande immunologi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet. Artikeln ”Immunitet – viktigt för alla, från bakterier till människor” i Bi-lagan nr 1 2016 är en sammanfattning av föreläsningen. Se även pdf från föreläsningen av Lars Hellman.

En annan föreläsning om Human Protein Atlas hölls av Per-Henrik Edqvist, Tissue Profiling Facility, Science for Life Laboratory. Se artikel i Bi-lagan nr 3 2015 med klickbara länkar, samt svar till övningarna i artikeln. Se även pdf från föreläsningen av Per-Henrik Edqvist.

Laborationer

Nedanstående laborationer och övningar genomfördes. De finns samlade i ett laborationshäfte men beskrivs även på sidan Immunologi, under Kropp och hälsa, under Resurser.

  1. Begrepp inom immunologin
  2. Fagocytos av jäst
  3. Mikrosvampar i barr
  4. Vilken effekt har lysozym?
  5. Hur man spårar ägg i maten
  6. Hur ser gluten ut?
  7. Antikroppar mot gluten i blod
  8. Analys av gluten i livsmedel
  9. Virusinfekterade pelargonier

Till en av laborationerna (nummer 2) används blod. Se anvisningar om blodlaborationer på Bioresurs sida med Säkerhetsanvisningar.

Ladda ner powerpoint om hur ELISA-test kan användas för att påvisa glutenintolerans.

Se resultatet från ett test av den bakteriedödande effekten av lysozym, tårvätska och saliv, på tre olika bakteriearter.

Material till laborationerna säljs exempelvis av nedanstående företag:

1. Test av äggalbumin i livsmedel, studier av granulocyter och lysozym:

Sigma-Aldrich, Solkraftsvägen 14C, SE-135 70 Stockholm. Telefon: 08-7424200. www.sigma-aldrich.com

ANTI-CHICKEN EGG ALBUMIN (OVALBUMIN). Produktreferens C6534-2ML (2 ml räcker till ca 200 tester)
HUMAN SERUM TYPE AB (MALE) FROM MALE AB. Produktreferens H4522-20ML (20 ml räcker till ett stort antal klasser om man tar 1/3 – hälften av den volym som anges i beskrivningen (ca 25 klasser)

Lysozyme, from Chicken egg white. Art.nr: L6876. 47700 units/mg solid, 53000 units/mg protein

2. Test av gluten i livsmedel:

Food Diagnistics (dessa produkter säljs troligtvis inte av andra företag i Sverige)
Box 5401, SE402 29 Göteborg. Telefon: 031-335 13 62. www.food-diagnostics.se

R7001 RIDASCREEN® Gliadin 1, R7098 RIDA® Extraction Solution, (25 % rabatt till skolor)

3. Medier och bakterier:

Heraco AB. Telefon: 090 – 236 40. E-post: info@heraco.se. www.heraco.se

Säljer bland annat bakterier som vi använde till lysozymförsöket (Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Escherichia coli).

6013 Agar Nutrient pulver/600g

6017 Agar Malt pulver/500g

4. Test av antikroppar mot transglutaminas i blodet:

FindOut Celiac glutenintoleranstest
Inköptes på Apotea.se

5. Test av virusinfektion hos pelagoner:

Inköps från Steffens Biotechnische Analysen GmbH

PFBV-ELISA for 1 x 14 Analyses. Art.-No. 2609BE00.FWD

Lästips

Hemsida med över 500 fall inom naturvetenskap: sciencecases.lib.buffalo.edu/cs För att få tillgång till facit och ’Teachers notes’ måste man skaffa ett konto och betala en summa motsvarande $25.

The Wellcome Trust ger ut intressanta häften med olika ämnesinnehåll i serien Big Picture. Här finns bland annat ”Immune System”. Alla häften kan laddas ner som pdf-filer.

En bok med sjukdomsfall inom mikrobiologi: The microbe files, with answers. Marjorie Kelly Cowan. Finns bland annat att köpa på Amazon.