Bi-lagan 2018

Bi-lagan nr 1 2018

I detta nummer: Tema Klimat. Modulen ”Väder och klimat”, klimatförändringen och växter, skogen, Östersjön, fåglar och insekter samt provutveckling och undervisning om människokroppen med mera.

Artiklar med övningar

Så påverkas fåglarna
Läs om hur fåglarna påverkas av klimatförändringarna och få tips på olika övningar.

Diskutera kartorna nedan, tillhandahållna av Åke Lindström, professor vid Lunds universitet:

 

Bi-lagan nr 2 2018

Läsårskalender för 2018/2019
Tema: Hur vet du det?

Månadsuppslagen

 

Augusti: Hur vet du det?

September: Evolutionen är grunden för biologin, men missuppfattas ofta

Studera variationen hos växter och gör ett modellförsök med garntrådar. Diskutera hur försöksmodellen kan tillämpas med koppling till begrepp som biologisk mångfald, genetisk drift och flaskhalseffekt.
Garnnystan och evolution – kommentarer till övningen

Oktober: Kampen för överlevnad. Vad innebär fitness?

Diskutera antibiotikaresistens samt vilket lejon som har högst fitness.

November: Likhet på DNA-nivå. Vad innebär det?

Jämför antalet kromosomer, kodande gener och baspar i olika organismer.

December: Brunt + brunt = blått? Genetiken bakom ögonfärg är komplicerad

Känner du igen iris? Måla av, gör diagram och jämför.

Januari: Kan du rulla tungan? Våra egenskaper kan inte så lätt förklaras.

Var går gränsen mellan fri eller fastsittande örsnibb samt böjt eller rakt lillfinger?

Februari: Hjärtat. Hur förstår vi verkligheten utifrån modeller?

Dissekera ett hjärta eller bygg en modell av lera, plexiglas och plastslangar.

Facit till de olika delarna i hjärtat från ett får, se foton till vänster på kalenderuppslaget för februari:

A – 3 Fickklaffar – hindrar blodet att rinna tillbaka från aortan till vänster kammare.
B – 8 Höger kammare
C – 7 Vänster kammare
D – 2 Kranskärl
E – 1 Yttre delen av vänster förmak
F – 4 Segelklaffar – hindrar blodet att rinna tillbaka från vänster kammare till vänster förmak.
G – 6 Utgången av kranskärl inifrån aortan.
H – 5 Aorta (uppklippt)

Dissektionsbeskrivningar för fisk och kräfta, samt för hjärta från däggdjur läggs upp inom kort.

Mars: Medfött och inlärt. Vad vet vi om djurens beteende?

Diskutera graden av inlärt kontra ärftligt i olika beteenden.
Medfött och inlärt_elevversion
Medfött och inlärt_lärarkommentarer

April: Vad är svårt för elever att förstå om fotosyntes och cellandning?

Skapa ett slutet ekosystem som diskussionsunderlag.

Artikel från Bi-lagan 1 2017: Fotosyntes och cellandning. Hur hänger det ihop? 

Praktiska uppgifter om fotosyntes och cellandning:
• studera bildning av syrgas i små bitar av spenatblad.
• visa klorofyllets fluorescens i UV¬ljus.
• studera klyvöppningar

Teoretiska uppgifter om fotosyntes och cellandning med koppling till ovanstående laborationer.

Bland annat finns här en uppgift där det gäller att förklara inverkan av fotosyntes och cellandning i två försöksserier där provrören innehöll maggots och/eller gröna växter. Den ena serien fick stå ljust över natten och den andra mörkt och resultaten från försöket framgår av färgen på BTB. Försöket har hämtats från Naturfagcenter

Facit till teoretiska uppgifter.

Testa gärna att kombinera praktiska och teoretiska prov vid bedömning av elevernas förmågor.

Maj: Visste du detta om mossor? Mossornas okända liv

Leta och testa stänkskålar samt studera mossblad i mikroskop.

Juni: Hur kan vi veta om vi ser världen på samma sätt?

Testa en app som illustrerar olika typer av färgseende samt belys växter med UV-ljus.

Läs även artikeln Fifty shades of muddy green, om färgblindhet i skolan, skriven av Louise Maule och David Featonby och publicerad i Science in School 2016.

Fascinerande forskning, ett specialnummer om cell- och molekylärbiologi

Bi-lagan nr 3 2018 är ett specialnummer med fokus på cell- och molekylärbiologi som riktar sig till lärare som undervisar i biologi men även till gymnasieelever. Forskningen inom cell- och molekylärbiologi utvecklas extremt snabbt och ger nya förutsättningar som berör oss som individer såväl som samhället som helhet. Med det här magasinet vill vi ge en liten glimt av aktuell forskning inom några områden som är centrala för biologiundervisningen i skolan. I magasinet medverkar ett flertal forskare och experter och vi på Bioresurs bidrar med kopplingen till skolans styrdokument och till praktisk undervisning i biologi genom att knyta laborationer och övningar till varje avsnitt. Kompletterande material läggs upp på webbsidan efterhand.

Länkar till enskilda avsnitt finns under Publikationer.