Bi-lagan 2021

Bi-lagan nr 1 2021

I detta nummer: Resurser för biologilärare, nya kursplaner, Naturhistoriska riksmuseet, Friluftslivets år 2021, evolution för yngre elever, Skogsutredningen, kanteffekt, coronavaccin, EUSO med mera.

Artiklar med övningar

Forskning blir lärresurser – på Naturhistoriska riksmuseet, om Uppdrag miljöövervakning

Evolutionära processer – sätt yngre elever på rätt spår

Referenser till artikeln Evolutionära processer

Berti, A. E., Barbetta, V., & Toneatti, L. (2017). Third-graders’ conceptions about the origin of species before and after instruction: An exploratory study. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(2), 215–232.

Berti, A. E., Toneatti, L., & Rosati, V. (2010). Children’s conceptions about the origin of species: A study of Italian children’s conceptions with and without instruction. The Journal of the Learning Sciences, 19(4), 506–538.

Brown, S. A., Ronfard, S., & Kelemen, D. (2020). Teaching natural selection in early elementary classrooms: can a storybook intervention reduce teleological misunderstandings? Evolution: Education and Outreach, 13, 1-19.

Emmons, N., Lees, K., &Kelemen, D. (2017). Young children’s near and far transfer of the basic theory of natural selection: An analogical storybook intervention. Journal of Research in Science Teaching, 55(3), 321–347.

Emmons, N., Smith, H., & Kelemen, D. (2016). Changing minds with the story of adaptation: Strategies for teaching young children about natural selection. Early Education and Development, 27(8), 1205–1221.Evans, M. E. (2000). The emergence of beliefs about the origins of species in school-age children. Merrill-Palmer Quarterly, 46(2), 221–254.

Frejd, J. (2018). “If It Lived Here, It Would Die.” Children’s Use of Materials as Semiotic Resources in Group Discussions About Evolution. Journal of research in childhood education, 32(3), 251-267.Frejd, J. (2019). Children’s Encounters with Natural Selection During an Interactive Read Aloud. Research in Science Education, 1-14.

Frejd, J., Stolpe, K., Hultén, M., & Schönborn, K. J. (2020). Making a fictitious animal: 6-7 year-old Swedish children’s meaning making about evolution during a modelling task. Journal of Biological Education, 1-17.

Kelemen, D., Emmons, N. A., Seston Schillaci, R., & Ganea, P. A. (2014). Young children can be taught basic natural selection using a picture-storybook intervention. Psychological Science, 25(4), 893–902.

Referenser till artikeln Vägen mot ett vaccin

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome, GenBank: MN908947.3

Hahn TJ et al. (2015). Rapid manufacture and release of a GMP batch of Zaire ebolavirus glycoprotein vaccine made using recombinant baculovirus-Sf9 insect cell culture technology. BioProcess J, 14(1): 6–14.

Morein B, Sundquist B, Höglund S, Dalsgaard K, Osterhaus A. (1984). Iscom, a novel structure for antigenic presentation of membrane proteins from enveloped viruses. Nature, 308(5958):457-60.Magnusson SE, Altenburg AF, Bengtsson KL, Bosman F, de Vries RD, Rimmelzwaan GF, Stertman L. (2018). Matrix-M™ adjuvant enhances immunogenicity of both protein- and modified vaccinia virus Ankara-based influenza vaccines in mice. Immunolgic Research, 66(2):224-233.

Tian JH, Patel N, Haupt R, Zhou H, Weston S, Hammond H, Logue J, Portnoff AD, Norton J, Guebre-Xabier M, Zhou B, Jacobson K, Maciejewski S, Khatoon R, Wisniewska M, Moffitt W, Kluepfel-Stahl S, Ekechukwu B, Papin J, Boddapati S, Jason Wong C, Piedra PA, Frieman MB, Massare MJ, Fries L, Bengtsson KL, Stertman L, Ellingsworth L, Glenn G, Smith G. (2021). SARS-CoV-2 spike glycoprotein vaccine candidate NVX-CoV2373 immunogenicity in baboons and protection in mice. Nature Communications, 12(1):372.

Guebre-Xabier M, Patel N, Tian JH, Zhou B, Maciejewski S, Lam K, Portnoff AD, Massare MJ, Frieman MB, Piedra PA, Ellingsworth L, Glenn G, Smith G. (2020). NVX-CoV2373 vaccine protects cynomolgus macaque upper and lower airways against SARS-CoV-2 challenge. Vaccine, 38(50):7892-7896.

Keech C, Albert G, Cho I, Robertson A, Reed P, Neal S, Plested JS, Zhu M, Cloney-Clark S, Zhou H, Smith G, Patel N, Frieman MB, Haupt RE, Logue J, McGrath M, Weston S, Piedra PA, Desai C, Callahan K, Lewis M, Price-Abbott P, Formica N, Shinde V, Fries L, Lickliter JD, Griffin P, Wilkinson B, Glenn GM. (2020). Phase 1-2 Trial of a SARS-CoV-2 Recombinant Spike Protein Nanoparticle Vaccine. New England Journal of Medicine, 383(24):2320-2332.

Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial, pressmeddelande på www.novavax.com från 2021-01-28

Bi-lagan nr 2 2021

Läsårskalender för 2021/2022
Tema: Svamp

Månadsuppslagen

 

Augusti: Tema: Svamp

Vad är en svamp?

September: Svamp i skog och mark

Hur kan svampar sorteras och grupperas?

Oktober: Svampars släktskap

Vad säger DNA-analyserna?

November: Olika livscykler

Läs om några exempel på asexuell och sexuell förökning. Hur skiljer sig svampars livscykler från människans?

December: Mikrosvampar i mat

Hur tillverkas quorn och vad är egentligen svamp i Kombucha?

Januari: Finurliga funktioner

Läs om hur vi drar nytta av ämnen som svamparna producerar.

Februari: Förhistoriska svampar

När utvecklades de första svamparna?

Mars: Svamp och hälsa

Läs om svampsjukdomar, mögelgifter och giftiga svampar – men även om läkemedel som kommer från svampar.

April: De håller i trådarna

På vilket sätt är nästan alla växter beroende av svamp?

Maj: Vänner och fiender

Läs om hur svampar hjälper och hotar djur.

Juni: Svampar på djupet

Svampar finns även i havet – och där lever också svampdjur.

Bi-lagan nr 3 2021

I detta nummer: Samtalspromenader, en polarexpedition, insektskunskap, stamceller, Nobelpriset i fysiologi eller medicin, dokumentation, laborationsrapporter, Gentekniknämnden, konspirationsteorier med mera.

Artiklar med övningar

Insektskunskap i samhällets tjänst, om arbetet som insektsexpert och tips på olika sätt att fånga insekter

Dokumentera undersökningar – process och progression i grundskolan

Om laborationsrapporter, om formatet på rapporter i skolan i relation till vetenskapliga artiklar

Nytt på genteknikfronten – så tar Gentekniknämndens rapport form