Idéhäfte 1 – Berättarteknik

Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll genom att skriva, dramatisera eller filma. Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang. Primär målgrupp är lärare i grundskolan.

Hela idéhäfte 1 – Berättarteknik

Häftet uppdelat i följande kapitel:

Berätta om naturen (sid 2-3)
Torra fakta förvandlas till spännande berättelser (sid 4-16) 
Om småkryp och berättande (sid 17-24)
Vi går vidare (sid 25-26)
Film i skolan (sid 27-32)
Uppdrag – dramatisering (sid 33-37)
Medverkande, referenser (sid 38-39)