Fascinerande forskning – Vårt ursprung

Övningar och laborationer

Förståelse för evolutionen – mekanismerna och utvecklingen av organismerna – är grundläggande och centralt inom biologiämnet. Evolutionen ska därför inte ses som en isolerad del av biologiundervisningen. För alla delar av biologin, som cellbiologi, molekylärbiologi, ekologi och etologi, samt växters och djurs anatomi och fysiologi, är en grundläggande förståelse för evolutionen avgörande för att förstå samband, likheter och skillnader. Det som gör det extra intressant är att man nu förstår allt mer av de molekylära mekanismerna bakom evolutionen. Inte minst ger genetiken nya möjligheter att följa människans utveckling och förstå mer av hur vår art och närstående arter har spridits över jorden. Hur grupper av människor med olika ursprung har smält samman, medan andra grupper har levt isolerade från varandra.

Människans evolution


 

VI OCH VÅRA NÄRA SLÄKTINGAR

Ensembl

Använd databasen www.ensembl.org, där genomen för ett stort antal arter finns registrerade.

  • Ta reda på antal kromosomer, baspar och kodande gener i genomet för ett urval av arter. Jämför med motsvarande uppgifter för människa.
  • Ge exempel på organismer som har särskilt stora genom eller betydligt fler kromosomer än de flesta andra. Hur många gener finns hos människan i jämförelse med några andra arter?
  •  Använd Ensembl och jämför strukturella förändringar i kromosomerna hos människa och schimpans. Vad beror det på att antalet kromosomer skiljer mellan de båda arterna? Fortsätt att undersöka antalet kromosomer hos de stora aporna. Går det att ange en ungefärlig tidsperiod när skillnaden i antalet kromosomer uppstod?

Artiklar från Bi-lagan om människans evolution

Likhet på DNA-nivå

Artikeln Likhet på DNA-nivå handlar om att det är komplicerat att jämföra två arter eller två individer på DNA-nivå. Vad betyder det att två organismer är till en viss procent lika varandra?

Människans evolution

I artikeln Människans evolution beskrivs släktskapet mellan nutida människor respektive neandertal- och denisovamänniskor, som också kan studeras i bioinformatikövningen Lär känna din släkt (se nedan).

Människans päls

I artikeln Människans päls diskuteras kring frågor om varför människans hårbeklädnad är annorlunda jämfört med våra närmaste släktingar och om hur evolutionen har gått till, samt om senare tiders pigmentförändringar hos befolkningen i norra Europa

Lär känna din släkt

I övningen får eleverna själva välja ut 12 olika organismer som de vill jämföra släktskap mellan. I uppgiften använder man sig av sidan Genbank för att leta upp en viss DNA-sekvens som är välkonserverad och som går att jämföra. Av DNA-sekvenserna skapar sedan eleverna ett släktträd som de får tolka och diskutera.

Lär känna din släkt
Läs artikel i Bi-lagan om övningen (Bilagan nr 1, 2014)

Interactive Phylogenetic tree

På webbsidan Interactive Phylogenetic Tree från Learn Genetics visas ett släktträd med 17 organismer. Klicka på två av organismerna och antalet gemensamma gener visas. Till exempel delar schimpans och bakterien E.coli 506 gener.

Jämförelse av förmänniskor

Jämför kranier av förmänniskor, gorilla och schimpans med nutida människor. Använd antingen fysiska modeller av skallar eller 3D-bilder. Jämför exempelvis formen av skallarna, ansiktenas profiler med käkpartierna, storleken av ansiktena i förhållande till hela skallen, hjärnvolymen, ögonbrynsbågarna och tändernas form.

Hemsida med 3D-bilder

Piltdownmannen

1912 hittades en skalle i södra England av en förhistorisk människa, som kallades Piltdownmannen. Fyndet väckte stor uppmärksamhet, men också skepsis. Studera bilder av Piltdownmannen och ta reda på mer om fyndet.

Piltdownmannen, 3D-animering

UTVECKLING AV LAKTOSINTOLERANS

Hur kommer det sig att en stor andel av befolkningen i bland annat Sverige tål laktos i vuxen ålder medan de flesta i övriga delar av världen är laktosintoleranta? När och var uppstod denna skillnad? Vilka urvalsfördelar medförde denna förmåga och vilket kulturellt samband finns? Är det samma genetiska förändring i olika delar av världen som ger förmåga att tåla laktos?

Smör, keso och kattmjölk

Syftet med de praktiska undersökningarna är att undersöka innehållet i mjölk och att studera hur enzymer påverkar mjölken. Försöken går i allmänhet snabbt att göra och det innebär att eleverna kan testa olika varianter eller upprepa ett försök.

Smör, keso och kattmjölk

Lactose tolerance, från DNA to Darwin (Extern länk)

Statistiska metoder används i den här övningen för att jämföra andelen laktosintoleranta i olika befolkningsgrupper.

Lactose intolerance

Lactase Persistence, Evidence for Selection (Extern länk)

En övning från hhmi. BioInteractive kring människans evolution som innebär analys av genotyp, fenotyp, kultur och geografi.

Lactase persistence

Ismannen Ötzi

1991 fann ett par vandrare en välbevarad kropp högt uppe i Alperna som man först trodde var nutida, men som senare visade sig vara 5300 år gammal. Man kallade ismannen Ötzi. Kläder och föremål som han bar med sig, samt skelett, vävnader och maginnehåll har bevarats och lär oss om hur Ötzi levde och hans genetiska bakgrund och egenskaper.

• Vad hade han ätit under de sista måltiderna?
• Vilka kläder hade han på sig och vilka föremål bar han med sig? Hur var de tillverkade?
• Hur dog han?
• Vad vet man om hans ärftliga egenskaper, till exempel sjukdomsanlag?
• Var finns hans närmaste nutida släktingar?

Läs mer om Ötzi, här finns bl a information om upptäckten, hur han dog och om hans kläder.