Resurser

Här hittar du lektionsmaterial i form av elevinstruktioner och till en del av materialet finns tillhörande lärarhandledning. Övningar och laborationer är sorterade utifrån ämnesområde. Här finns även dokument om vilka säkerhetsregler som gäller vid laborativt arbete i skolan, samt länkar till biologitävlingar för de elever som är intresserade av att tävla.