Resurser

Det övergripande målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Här hittar du ämnesresurser och länkar till litteratur som kan inspirera dig som lärare. Här finns även tips på var du kan köpa in material som kan behövas i undervisningen, samt vilka säkerhetsregler som gäller vid laborativt arbete i skolan. Under läsåret finns det möjlighet  för äldre elever att tävla i biologi och för de yngre eleverna att delta i Bioresurs egen Utmaning.