Kunniga lärare och elever uppmärksammas!

Stipendier och tävlingar i biologi

Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne delas ut av Vetenskapsakademien till lärare som nått särskilt goda resultat i sin undervisning. Läs mer nedan.

Tävlingar för elever är uppskattade. Det ger en möjlighet att testa sina kunskaper och blir en extra utmaning för duktiga elever. Här fokuserar vi på tävlingar för elever som inkluderar biologi. Läs nedan om International Biology Olympiad, EUSO (European Union Science Olympiad), Unga Forskares utställning inklusive Svenska juniorvattenpriset och tävlingen för Unga Reportrar.Tävlingar innebär en utmaning att klara av svåra problem och en uppmuntran när man lyckas.

Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Känner du en riktigt bra lärare? Nominera hen till Kungl. Vetenskapsakademiens lärarpris i matematik och naturvetenskap. Alla är välkomna att nominera!

Internationella biologiolympiaden (IBO)

Internationella Biologiolympiaden är en tävling för gymnasieelever. Elevernas förmåga att lösa biologiska problem och genomföra experiment testas. Intresse för biologi, slutledningsförmåga, kreativitet och uthållighet är viktigt för att klara uppgifterna. Varje deltagande land kan skicka fyra elever som tagits ut i en nationell tävling. De åtföljs av två-fyra ledare från de olika länderna.

Genom att sammanföra duktiga elever i biologi vill IBO:

  • stimulera till intresse för biologistudier,
  • befrämja utbyte av idéer och material inom biologiutbildning,
  • befrämja internationella kontakter mellan biologiintresserade elever,
  • befrämja en vänskaplig relation mellan ungdomar från olika länder och stimulera till samarbete och förståelse mellan nationerna.

Det nationella uttagningsprovet genomförs under våren i två omgångar. De fyra eleverna med bäst resultat deltar sedan i ett träningsläger innan den internationella tävlingen genomförs i något av de cirka 60 länder som är medlemmar i International Biology Olympiad.

Mer information om Biologiolympiaden finns på Biologilärarnas förenings hemsida. Här finns bland annat datum för det nationella uttagningsprovet och anmälningsformulär, samt exempel på gamla provuppgifter.

EUSO

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Mer information om den svenska delen av EUSO.

Mer information om den internationella delen av EUSO.

Affisch med information om EUSO 2019. Skriv gärna ut affischen och sätt upp på skolan!

 

Exempel på uppgifter i biologi från Sverigefinalen 2017

Exempel på uppgifter i biologi från Sverigefinalen 2018

De praktiska uppgifterna under Sverigefinalen 2018 handlade om tillverkning av ost.

Exempel på uppgifter i biologi från Sverigefinalen 2020

Sverigefinalen 2020 genomfördes på distans via Zoom den 30/1 2021. Utmaningen i biologi var en laborativ uppgift om enzymet katalas.

Unga forskare

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största utställning, och tävling, för gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik. I prispotten finns stipendieresor till ett värde av en halv miljon kronor. Finalen pågår under fem intensiva dagar i Stockholm då finalisterna får träffa juryn, lyssna på inspirerande föreläsningar och göra studiebesök. Anmälan görs via Unga Forskares hemsida där också mer information finns att hämta.

Som en del i utställningen ingår projekt med fokus på vatten. Vinnaren i vattenkategorin får 30 000 kronor och representerar Sverige i Stockholm Junior Water Prize som hålls under World Water Week i Stockholm. Vattenprojekten tävlar dessutom om de övriga priserna i FUF:s tävling.

Unga reportrar

Unga Reportrar, en del av det internationella skolprogrammet Young Reporters for the Environment, syftar till att inspirera elever att undersöka hållbarhetsfrågor på ett källkritiskt sätt och skapa och sprida reportage i form av en artikel, ett fotografi eller en film. Bland de bidrag som skickas in till Håll Sverige Rent utses vinnare i olika åldersgrupper och bidragskategorier. Dessa går sedan vidare till en internationell tävling. Ett urval av alla bidrag publiceras även i Håll Sverige Rents webbtidning The Magazine. Mer information finns på Unga Reportrars hemsida.