Genetik och Bioinformatik

 

Forskning och utveckling i den moderna biologin går i snabb takt och för att kunna hänga med i mediarapportering och kunna ta ställning i frågor som handlar om genetik och genteknik, är det viktigt att elever dels får en grundförståelse för genetiken samtidigt en inblick i vad som är möjligt inom området och samtidigt vilka risker det för med sig. Genetiken delas traditionellt upp i två områden, den molekylära genetiken och den klassiska genetiken. Nedan hittar du övningar från dessa två områden under länken Övningar i genetik. Laborationer och tillämpningar av genetik hittar du på en egen sida, även denna länk finns här nedan.

Dagens forskning inom genetik innebär att stora mängder genetisk data lagras, dessa databaser är fritt tillgängliga och nedan presenteras ett stort antal övningar i Bioinformatik som kan göras utifrån flertalet olika databaser.

Läs om Den moderna biologin en artikel om forskning i gränslandet mellan biologi, kemi, fysik, matematik, teknik, medicin och data.

Centralt innehåll för grundskolan

Kropp och hälsa

Årskurs 7-9:

Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologin och världsbilden

Årskurs 7-9:

Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
Aktuella forskningsområden inom biologi
, till exempel bioteknik.

Biologins metoder och arbetssätt

Årskurs 7-9:

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Kursplan Biologi grundskolan

Centralt innehåll för gymnasiet

Biologi 1

Genetik

Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

Evolution

Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.

Biologins karaktär och arbetsmetoder

Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.

Biologi 2

Cell- och Molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

Organismens funktion

Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer.
Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.

Biologin karaktär och arbetsmetoder

Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.

Bioteknik

Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik.
Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.

Kursplan Biologi gymnasiet