Övningar i genetik

På denna sida hittar du övningar inom området genetik som tar upp ärftlighet och / eller proteinsyntesen samt hur DNA-spiralen är uppbyggd. Det finns övningar som kan inleda diskussioner om ärftlighet och vad gener är för de yngre eleverna. Det finns övningar för högstadiet och gymnasiet som tränar ärftlighet och korsningsschema eller ger förståelse för proteinsyntesen, mutationer och vilka effekter det kan få.


 

För yngre elever

Introduktion till genetiken (extern länk)

En övning som ger möjlighet att diskutera olikheter oss emellan är att titta på klassiska egenskaper som vi ärver, som lockigt eller rakt hår och fasta eller fria örsnibbar. Frekvensen av olika egenskaper bland eleverna kan illustreras med stapeldiagram för att diskutera kring att vi alla är olika och unika.

Exempel på enkla och roliga övningar (på engelska) som ger en introduktion till genetiken.

För högstadiet och gymnasiet

Katternas genetik

Att ta reda på hur katter ärver färgteckning och pälslängd är intressant och kan samtidigt vara lite klurigt. Pälsen hos katter kan ha olika färger och mönster och detta styrs av en kombination av flera gener. Trots det finns det bara två sorters pigment, rött och svart.

November: Lille katt, lille katt…
Katternas genetik
Facit Katternas genetik

Genuttryck i ärta

Den som först iakttog och beskrev ärftliga skillnader hos ärtor var Gregor Mendel (1822-1884). Med utgångspunkt i korsningsförsök med ärtor som Mendel odlade i klostret i Brno, nuvarande Tjeckien, där han levde som munk, kunde han visa de grundläggande principerna för nedärvning av egenskaper. En ärftlig egenskap hos ärtor är om de är skrynkliga eller släta. Denna laboration testar bl a morfologiska och biokemiska skillnader hos olika varianter av ärtor.

Genuttryck i ärta

Pussla med DNA

Varför inte göra en praktisk och konkret övning som förklarar vad gener och proteiner är? Övningen, i form av ett pussel, The Mycomuncher DNA Puzzle, visar hur det går till när DNA-koden i en gen översätts till ett proteinPussla med DNA för att förstå den genetiska koden.

Pussla med DNA
Originalartikel: Pussla med DNA

Bygg DNA med pasta eller godis

Att praktiskt bygga DNA-molekyler blir ett roligt pyssel för elever och förhoppningen är att de därmed lättare kommer ihåg hur molekylen ser ut. För yngre åldrar fokuseras på den spiralvridna formen av DNA-stegen, medan det för äldre elever handlar om att förstå på vilket sätt molekylens byggnad har betydelse för funktionen. Ett sätt att tydliggöra hur DNA-spiralen är uppbyggd är genom att låta eleverna få bygga en DNA-modell av pasta eller godis.

Bygg DNA med pasta

En övning om proteinsyntesen och mutationer

I denna uppgift ska eleven följa en DNA-sekvens genom både transkription och splitsning i cellkärnan, samt translation i ribosomen till en sammansatt polypeptidkedja. Uppgiften kan lösas genom att rita på ett stort A3-papper eller med lego. Även uppgifter om mutationer ingår. Övning samt lärarkommentarer.

Proteinsyntesen – elevinstruktion
Proteinsyntesen – lärarkommentar

Tays Sachs sjukdom

Tay-Sachs sjukdom är en mycket ovanlig, men allvarlig sjukdom. I Sverige får i genomsnitt ett barn om året diagnosen. Sjukdomen orsakas av en förändring (mutation) i genen HEXA, vilket leder till att det protein som genen kodar för inte bildas. En övning där eleven får göra jämförelser i DNA- och aminosyrasekvenser i den gen som orsakar sjukdomen Tay-Sachs. Övningen görs med hjälp av olika databaser med genetisk data.

Tay Sachs sjukdom elevinstruktion

Kan du knäcka den genetiska koden? (extern länk)

I DNA-spiralerna finns all den information som behövs för att bygga upp en individ och för att föra denna information vidare från generation till generation. DNA-sekvenserna kodar för proteiner, men hur? I tidsskriften Science in School finns en övning som triggar eleverna att agera problemlösare och själva lösa den genetiska koden.

Science in School. Issue 36 2016
Se artikel och arbetsblad

The first look at the Code of life (extern länk)

Ett häfte med ytterligare övningar och spel om proteinsyntesen och mutationer.

The first look at the Code of Life

Bygg DNA med en pappersmodell (extern länk)

Bygg upp en modell av DNA-helixen för att få en bättre förståelse för strukturen.

Bygg DNA med en pappersmodell 

Nedärvning med StarGenetics (extern länk)

Simulera nedärvning hos bananflugor och andra organismer genom att göra virtuella korsningar i flera generationer mellan de individer du vill undersöka. Resultatet kan exporteras som datafiler till Excel för att bearbetas vidare.

Nedärvning med StarGenetics