Genetik

Övningar i genetik

Genetik handlar om att förstå sambandet mellan gener och egenskaper och hur dessa ärvs vidare. Vad är proteinernas funktion? Vilken betydelse får mutationer för individen (och för populationen)? Här hittar du övningar som tar upp ärftliga egenskaper, proteinsyntesen, genreglering samt hur DNA-spiralen är uppbyggd. Det finns också övningar med korsningsschema och som belyser mutationer och vilka effekter de kan få för individen.

Laborationer och tillämpningar i genetik

Här hittar du laborationer inom genetiken som är anpassade för elever på högstadiet och gymnasiet. Exempelvis finns instruktioner för extraktion av DNA och gelelektrofores utan avancerad utrustning. Det finns även laborationer som kräver utrustning som PCR och gelelektrofores. Se även på sidan Bioteknik för mer avancerade laborationer inom genteknikområdet.