Klimatförändringar


 

För högstadiet och gymnasiet

Tema Arktis och klimat

Läs om en polarexpedition till Grönland, klimatfrågor i samhällsperspektiv, näringsvävar i Arktis samt hur arter som isbjörn och fjällräv påverkas av klimatförändringarna. Här finns även övningarna ”Polarisens minskning” samt ”Havsförsurning” samt mängder av tips på var ytterligare information och inspiration kan inhämtas.

Tema: Arktis och klimat

Kompletterande övningar:
Ett arktiskt ekosystem
Isbjörnens evolution – elevuppgifter
Isbjörnens evolution – kommentarer
Hoten mot fjällräven

Laborationen ”Försurning i teori och praktik- Effekter på snäckskal när havens pH sjunker” i Kemilärarnas Resurscentrums Informationsbrev 76, se sidan 14-15
Skräp på stranden

Klimatmodulen Bioresurs Hållbar utveckling Bi-lagan 2018 nr 1 Pixabay

Tema Klimat i Bi-lagan

Tema Klimat 2018