Övningar om Pandemier och Covid 19

Här har vi börjat samla lektionsmaterial som handlar om pandemier, Coronaviruset, smittspridning och vaccinationer. Har du en bra övning eller hemsida som du vill tipsa om? Maila oss på info@bioresurs.uu.se.

Övningar och lektionsmaterial

Modellering av smittspridning och vaccination

Tänk dig ett scenario där en ny infektionssjukdom börjar sprida sig, i detta fall influensa. Epidemiologer samlar in data och gör med hjälp av dessa modeller en beräkning av spridningen av viruset. I denna övning från CDC (Centre for disease control and prevention) blir eleverna bekanta med begrepp som flockimmunitet, Smittspridningsfaktor (R0) och hur risken för smittspridning beräknas.

Have You “Herd”? Modeling Influenza’s Spread (Flera övningar, svar på frågor och information på engelska)
Modellering av smittspridning och vaccination – Svensk översättning med frågor (s 18-43 från originaluppgift)

Fall-studier om Corona och pandemier

På hemsidan National Center for Case Study Teaching in Science vid University at Buffalo finns en stor mängd av ”case” eller fallstudier inom naturvetenskap. De uppdaterar sidan med fler och fler övningar om Covid 19 och viruset Sars- Cov 2. I sökfunktionen kan du söka efter pandemier eller Corona och få flera förslag på olika övningar. Sidan är på engelska. För att komma åt facit och lärarkommentarer betalar men en mindre summa årsvis.

National Center for Case Study Teaching in Science

Bioresursdagar med tema smittspridning och vaccination

Se gärna övningar som vi tagit fram tidigare inom området smittspridning. Exempelvis spel om vaccination och R0-faktor, eller hur UV-pulver kan visa hur en smitta sprids.

Bioresursdagar Tema Smittpridning

Länktips

Människans påverkan på naturen och spridning av zoonoser

Hur inverkar människans sätt att leva på riskerna att smitta sprids? Vilka faktorer ökar risken för zoonoser? Varför är zoonoser ett hållbarhetsproblem? Och vilka effekter i naturen får våra ändrade livsmönster? Det finns flera program och sidor som lyfter detta problem och som kan diskuteras i skolan:

Skövling av naturen öppnar för nya smittor – program från Vetenskapsradion Klotet, Sveriges radio

Zoonoser – bild och textmaterial från UN Enviroment programme

ESA – luftföroreningar – Vilka effekter får karantän och ändrade livsmönster på luften? Bilder från ESA, den europeiska rymdorganisationen visar på markant bättre luft i Europa och Kina. Minskade kvävedioxidmängder från biltrafiken gör detta möjligt.

Covid 19 – kort film

Från Kurzegesagt en informativ film om Covid 19 och Coronaviruset.

 

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser har samlat material om hur de jobbar med Covid 19 runt om i världen. Läs mer på deras hemsida.

Läkare utan gränser – Covid 19