Kroppens olika delar

Här hittar du övningar om människans olika kroppsdelar och deras funktion. Det finns övningar som ger en grundförståelse för de yngre eleverna och även övningar för de äldre eleverna som ger en mer fördjupad förståelse för organens funktion. Fler övningar om kroppen som passar för grundskolans yngre elever hittar du under Tema Förskola och övningar om Kroppen, livsstil och hälsa med mycket bildmaterial finns på VuxNwebben. Vi har delat upp övningarna som täcker kroppens olika delar på olika sidor, se även övningar om Nervsystemet och våra sinnesorganen, Immunologi och Cellbiologi.


 

För yngre elever

Mer material om sinnesorgan, kroppens organ, livsstil-kost-hälsa och relationer finns i den del som innehåller

Temaområden för förskola och grundskola F-6

Undervisa om kroppen

En självklar del i biologiämnet handlar om hur kroppen är byggd och fungerar. I dessa artiklar diskuteras hur kunskapen byggs upp för att elever ska förstå på den kunskapsnivå de befinner sig. Vad behöver elever lära sig för att få en grundläggande förståelse för den egna kroppen? Hur kan undervisningen ta vara på elevernas egna upplevelser och nyfikenhet? Hur kan läraren guida eleverna mot djupare förståelse och undvika att felaktiga föreställningar befästs?

Läs artiklar från Bi-lagan som handlar om undervisning om kroppen och exempel på vad man kan göra i klassrummet.

Att undervisa om kroppen
Kroppen är toppen!

Vad händer vid fysisk aktivitet?

Mät puls och temperatur och räkna andetag.

Och se’n vi åka i backen…

Möt Digestiva

Digestiva är en lång och ihålig tygmodell av mag-tarmsystemet, som börjar med en mun och slutar med en ändtarm. Inspireras att tillverka en egen modell av mag-tarmsystemet.

Möt Digestiva!

Skelett och leder

Här finns ”Ledövningar” och ”En övning för skelettet”.

Skelett och leder

Muskler

Undersök dina muskler och pröva hävstångseffekten.

Muskler

Känselsinnet

Känn och beskriv och sortera med hjälp av enbart känseln.

Känselsinnet

Balansen

Hitta tyngdpunkten och balansera en spik på en annan spik.

Balansen

Hår och päls

Här finns övningarna ”Vandrande hårstrå” och ”Tillverka en hygrometer”.

Hår och päls

Smittspridning

Undersök hur ett ämne sprids med hjälp av ett pulver som reflekterar UV-strålning och en UV-lampa.

Smittspridning

Teknik och människokroppen

Tänk vad människokroppen är fantastisk! Den är uppbyggd av massor av celler som tillsammans bildar vävnader som i sin tur bygger upp kroppens organ, smart konstruerade för att fungera optimalt på rätt ställe. Kan du lista ut var i människokroppen följande tekniska lösningar återfinns? Para ihop rätt siffra med rätt del i kroppen.

Teknik och människokroppen
Facit till övningen

 

För högstadiet och gymnasiet

Begreppskarta över matspjälkningen

Många områden inom biologin innebär att eleverna måste hålla ordning på många begrepp. Läs om hur du kan jobba med begreppskartor inom exempelvis matspjälkningen.

Elevaktiva arbetssätt
Förslag på ord till en begreppskarta över matsmältningen

 

Fysiologiundervisning med datalogger

En datalogger är en elektronisk apparat som registrerar data över tid eller i relation till plats, med hjälp av olika typer av sensorer. Exempel på vad sensorer kan registrera i fysiologiundervisningen är exemplevis blodtryck och puls, syrgas- och koldioxidkoncentration i utandningsluft, mätning av lungkapacitet mm.

Fysiologiundervisning med datalogger
Datalogger ger förståelse för kroppens energiomsättning

Människans energiomsättning

Människor har olika förmåga att utnyttja näringen i maten och det får konsekvenser för hur vi mår. Utan balans mellan vad vi äter och vad vi förbrukar finns risk för att vi blir överviktiga eller undernärda. Artikeln handlar om hur man kan mäta energi som tas upp och avges.

Människans energiomsättning

Vitaminer – lagom är bäst

Har du funderat på varför ett skalat äpple blir brunt? Detta går enkelt att studera, och man kan också visa att processen kan påverkas, bland annat med C-vitamin. Att vitaminer har livsviktiga funktioner har varit känt länge och upptäckter kring vitaminer har gett flera Nobelpris. Här finns övningen ”Citron hindrar brunfärgning” samt ”Datorövning om C-vitamin”.

Vitaminer – lagom är bäst

Blodgrupper

När Nobelpris tillkännages kan det vara svårt att hänga med. Omfattande förkunskaper krävs ofta för att förstå de avancerade upptäckterna. Ett av Nobelprisen 1930 handlade om våra blodgrupper – en kunskap som idag betraktas som allmänbildning och ingår i skolans biologiböcker. Vilka nya kunskaper kommer läromedlen att innehålla om hundra år?

Blodgrupper

Testa hjärtfrekvensen

Vi tänker normalt inte på hur hjärtat slår. Allt sker automatiskt med ett med ett fint reglerat system som gör att vi t. ex. kan ställa oss upp utan att svimma. Pröva att använda den egna kroppen för att testa hjärtfrekvensen genom olika övningar. En artikel finns även på Biosciense explained som ger mer fakta och fler förslag på övningar.

Testa hjärtfrekvensen
Undervisningstips om hjärtats frekvens

Hjärtkirurgens dag på jobbet

Det är inte lätt att förstå hur ett hjärta ser ut i verkligheten genom att enbart studera en bild i en lärobok. Dissektioner ger elever ökad förståelse för hjärtats byggnad och funktion. Övningen beskriver hur en dissektion kan läggas upp med koppling till sjukdomar och defekter i hjärtat.

Hjärtkirurgens dag på jobbet

Bygg en handmodell (extern länk)

Ett kreativt projekt där eleverna lär sig mer om handens motorik och struktur, som muskler och senor.

Bygg en handmodell

Kroppens delar

Det finns mycket bra bildmaterial på nätet, men glöm inte bort att jobba med det praktiska hantverket att mikroskopera. Mikroskop är nog det viktigaste redskapet för biologer och det är självklart att elever ska lära sig använda mikroskop i skolan. Mikroskopbilderna 1–7 visar vävnader och celler från människokroppen. Placera dem på rätt ställen i torson.

Mikroskopbilder på vävnader och celler från människokroppen.
Facit till övningen