Organismer

Arter

Att känna igen åtminstone de vanligaste arterna är en förutsättning för att förstå ekologi och hur miljöförändringar kan påverka de levande organismerna. När man känner igen arter, vet vad de heter och känner till något om deras behov blir det också mer intressant att vara ute i naturen. Ju fler arter man lär sig desto lättare blir det att känna igen nya arter.

Årstiderna och naturen

Miljöförhållandena varierar stort mellan de olika årstiderna på våra breddgrader och ger en årstidscykel för organismerna. Vad händer i naturen när det blir höst? Hur kan organismerna klara vinterns kyla? Vad händer i naturen när det blir vår och sommar? Det är frågor som tas upp i övningarna på denna sida.

Djur

Ibland är det en fördel att hålla djur och studera inomhus. Det ger möjlighet att titta på beteenden och fortplantning som annars inte är möjligt. Det är tillåtet att hålla ryggradslösa djur i odling utan tillstånd, men för ryggradsdjur krävs tillstånd. Två undantag finns när det gäller ryggradsdjur och det gäller dels möjligheten att ta in grodyngel och studera under en begränsad tid, dels att ha några få mindre akvarier med fisk. Läs mer i denna del.

Växter

Växter, som man odlar inomhus eller utomhus, kan användas till ett stort antal undersökningar av varierande slag, både för yngre och äldre elever. För yngre elever kan det vara spännande att se det gro och växa och för äldre elever kan det till exempel handla om studier av celler, mikroförökning av växter eller att göra statistiska beräkningar av grobarhet.

Svampar

Här hittar du allt från övningar för att sortera och gruppera svampar till systematiska undersökningar med mikrosvampar. Några övningar kring temat giftiga svampar kopplas till evolution och betydelsen av svampkunskap. För gymnasiet finns powerpoint om svampars livscykler och fysiologi som inspiration och flera förslag på laborationer med svamp.