Ekologiska modeller

Näringskedja är en ekologisk modell som ingår i kursplanen redan för åk 1-3. Det ger en bra grund att bygga vidare på. När man funderar över vad näringskedjan inte visar kommer man lätt in på andra modeller så som näringsväv och näringspyramid. Att jämföra olika ekologiska modeller kan ge en fördjupad förståelse för ekologi. I artikeln Näringskedjan under lupp i Bi-lagan beskrivs hur övningen arbetats fram i ljuset av det man vet om elevuppfattningar om näringskedjor och ekologi.


 

Undervisningsmaterialet omfattar två övningar

Näringskedja – utveckling av systemtänkande

Ekologi handlar om samspel mellan organismer och miljö – komplexa frågor som kräver systemtänkande. Att bygga och diskutera näringskedjor med hjälp av kort på olika arter, faktatexter, pilar och begrepp ger en grund att bygga vidare på i lärandet om ekosystem. Här beskrivs näringskedjor ur ett biologiskt och didaktiskt perspektiv där kunskaper om elevers sätt att resonera har påverkat övningens upplägg. Övningen kan varieras och passar både de yngsta eleverna liksom högre upp i stadierna. Förslag på progression ges i bakgrundstexten till övningen.

Hela materialet i en fil (bakgrundstext, övning, bildmaterial)

Näringskedja – utveckling av systemtänkande (bakgrundstext)

Näringskedja – utveckling av systemtänkande (övningen steg för steg)

Näringskedja – utveckling av systemtänkande (bildmaterial för utskrift)

 

Jämföra ekologiska modeller

Här kommer snart en övning som prövats på gymnasiets kurs i biologi 1 som går ut på att man jämför syfte och brister i olika ekologiska modeller.

Jämförelse av ekologiska modeller (övningen med bilder och frågeställningar)

Jämförelse av ekologiska modeller (lärarkommentarer, förslag på svar)