Ekologiska modeller

Näringskedjan är en ekologisk modell som ingår i kursplanen redan för åk 1-3. När man funderar över vad näringskedjan inte visar kommer man lätt in på andra modeller så som näringsväv och näringspyramid. Att jämföra olika ekologiska modeller kan ge en fördjupad förståelse för ekologi. I artikeln Näringskedjan under lupp i Bi-lagan beskrivs hur övningen arbetats fram i ljuset av det man vet om elevuppfattningar om näringskedjor och ekologi.


 

Kolträdet – fotosyntes och cellandning i realtid

Det animerade Kolträdet visar hur kolatomer binds in och lämnar en tall i Finland i realtid. Kolträdet är visuellt tydligt och en bra utgångspunkt för att diskutera fotosyntes och cellandning i skolan.
Länk till carbontree.fi (extern länk)
Kolträdet (lärarhandledning artikel ur Bi-lagan 2018, pdf)

Näringskedja – utveckling av systemtänkande

Ekologi handlar om samspel mellan organismer och miljö – komplexa frågor som kräver systemtänkande. Att bygga och diskutera näringskedjor med hjälp av kort på olika arter, faktatexter, pilar och begrepp ger en grund att bygga vidare på i lärandet om ekosystem. Här beskrivs näringskedjor ur ett biologiskt och didaktiskt perspektiv där kunskaper om elevers sätt att resonera har påverkat övningens upplägg. Övningen kan varieras och passar både de yngsta eleverna liksom högre upp i stadierna. Förslag på progression ges i bakgrundstexten till övningen.

Hela materialet (bakgrundstext, övning, bildmaterial, pdf)
Näringskedja – utveckling av systemtänkande (bakgrundstext, pdf)
Näringskedja – utveckling av systemtänkande (övningen steg för steg)
Näringskedja – utveckling av systemtänkande (bildmaterial för utskrift)

Ekologisimulering

Ekosystem är komplexa system där antalet individer som finns av olika arter varierar och beror på andra arter i systemet. Att lägga till eller ta bort en art kan påverka andra arter. Antingen genom att konkurrera om samma föda eller genom att den ena arten äter den andra. I den här simuleringen får eleverna bygga en modell av ett ekosystem och undersöka hur arterna samspelar med varandra. I elevinstruktionen finns all information om simuleringen och lärarhandledningen innehåller didaktiska kommentarer till simuleringen tillsammans med kommentarer till uppgifterna.

Länk till simuleringen Ecology Lab (extern länk, Annenberg Learner)
Ekologisimulering (elevinstruktion, pdf)
Ekologisimulering (lärarhandledning, pdf)

En jämförelse mellan ekologiska modeller

Här kommer snart en övning som prövats på gymnasiets kurs i biologi 1 som går ut på att man jämför syfte och brister i olika ekologiska modeller.

Jämförelse av ekologiska modeller (elevinstruktion, pdf)

Jämförelse av ekologiska modeller (lärarkommentarer, pdf)