Fokus på svampar

 

Svampar är fascinerande organismer och många av oss tycker om att vara ute i skogen på hösten och leta efter svamp. Men det gäller att känna igen vilka svampar som är ätbara och vilka som är giftiga om man plockar för att äta.

Svamparna finns i många olika miljöer och har olika behov. De lever på dött organiskt material, i samarbete med andra levande organismer eller som parasiter. De är närmare släkt med djuren än med växterna.

Jästsvampar behövs vid brödbakning och för tillverkning av öl, vin och vissa ostar. Andra svampar producerar antibiotika. Men många svamparter är också skadliga för oss eller för växter som vi odlar.

Några exempel på frågor som knyter an till de praktiska uppgifterna nedan och kan vara en utgångspunkt i arbetet med svampar:

  • Hur går det till att odla svamp? Vilka svampar kan man lättast odla? Vad behöver svampar för att växa?
  • Hur kan man ta reda på om svamparna i skogen bildar antibiotika?
  • Kan en svamp skilja på den egna individen och en annan individ av samma art?
  • Vad är en jästsvamp och vad behöver jästsvampar för att leva?

 

För yngre elever

Svamp överallt!

Svampsporer finns överallt i miljön. Låter man en bit bröd eller frukt ligga varmt och fuktigt brukar det snart börja växa olika slag av mögelsvamp. Detta kalenderuppslag visar på hur vanliga svampsporer är i miljön och hur man kan få dem att gro och utvecklas på exempelvis en bit bröd eller en tomat. Här beskrivs också hur slungmögel och andra svampar utvecklas på hästgödsel.

Svamp överallt!

Experiment med jästceller

Brödjäst är ofarligt och lätt att experimentera med tillsammans med yngre elever. Flera experiment med jästceller finns i den del som handlar om bioteknik. Experimenten ger förklaringar till vad som händer när man bakar bröd och visar att jästceller är levande organismer. Här kan man bland annat undersöka vad jästceller behöver för att leva, vad som händer när man jäser bröd och ta reda på varför man behöver knåda degen.

Läs mer på den del som handlar om Bioteknik och mikrobiologi.

För äldre elever

Vilken mat gillar svampar?

I skogen finner du svampar som lever på olika sätt – se dig omkring, undersök och upptäck! Uppgiften handlar om nedbrytare, mutualistiska svampar, parasiter och predatorer.

Vilken mat gillar svampar?

Odla svamp

I skogen finns det inte bara stora hattsvampar. De flesta svampar är små och oansenliga, men vissa går att odla och studera närmare på labb. Här tittar vi bland annat på sporer från hattsvampar och studerar hur många individer det kan finnas i ett barr och hur de avgränsar sig mot varandra.

Odla svamp

Levande barr har en rik flora av såväl endofytiskt som epifytiskt levande svampar. Dessa kan man ganska lätt odla ut och bland annat visa att det faktiskt växer endofytiska svampar inne i barren. Varje liten svampindivid avgränsas i barret med ett tydligt svart band.

Laboration: Odla mikrosvampar från granbarr

På ytan av friska barr lever såväl bakterier som svampar (epifytflora). De får sin näring från utsöndringar genom kutikula och klyvöppningar. Så länge bladen är friska är floran på bladytan dominerad av svamparter, företrädesvis olika jästarter. När bladen vissnar, ändras florans sammansättning eftersom de sockerhaltiga exudaten från bladet försvinner. Här beskrivs hur man kan odla upp mikroorganismer från bladytor.

Laboration: Mikroorganismer på bladens yta

Svampar till nytta och skada

Klibbticka och fnöskticka är vanliga svampar i skogen som är lätta att känna igen. De är skadesvampar som lever på träd. Pröva också att odla svamp inköpt i livsmedelsaffärer.

Svampar till nytta och skada

Färga med svamp och lav

Naturliga färgämnen användes fram till mitten av 1800-talet då syntetiska färgämnen tog överhand. Att använda färgämnen från naturen ger en rik variation av färgnyanser. Här ges en översikt av hur det går till att färga med svamp och lav.

Färga med svamp och lav

Vilka svampar passar ihop med bilderna?

Bilderna i bildserien nedan kan kopplas till svampgrupper – mer eller mindre långsökt! Om det är svampsäsong i naturen kan eleverna samla in exempel på svampar från de olika avbildade grupperna och ta med till återsamlingsplatsen.

Bildserie

Odla svamp

I stort sett alla vedlevande och förnanedbrytande svampar kan man lätt odla och de växer relativt snabbt. Ostronskivling, som man köper i livsmedelsaffärer, är särskilt lättodlad. De flesta mykorrhizasvampar, dvs. de flesta matsvampar, går däremot inte att odla. Mycel från skogens svampar kan odlas upp på agarplatta om man är noga med steriliteten. Man kan sedan testa olika ämnen för att se hur de påverkar växten av mycelet.

Odla svamp och testa giftverkan av olika ämnen

Den mikrobiella bränslecellen (extern länk)

Beskrivning av teorin bakom bränslecellen och hur man bygger en bränslecell som drivs av jäst. Kräver förberedelser och ett praktiskt handlag. (Kompetensnivå 2). Från Bioscience explained.

Den mikrobiella bränslecellen – Elektricitet från jäst.