Fokus på växter

När man odlar växter väcks många frågor som stämmer väl in på skolans styrdokument. Undersökningar av växter kan göras med olika detaljnivå. För barnen i förskolan handlar det om upplevelsen att se något växa och att lyckas med sina odlingar, medan det för äldre elever gäller att exempelvis förstå principerna för fotosyntes och cellandning, hur växterna ordnas systematiskt och förändringar under evolutionen, samt om hur gener påverkar växternas egenskaper och hur växtförädling inklusive genteknik fungerar.

Några frågeställningar att arbeta med:

  • Fortplantning: Hur förökar man växter? Vad innebär könlig och könlös fortplantning? Vilka delar har en blomma? Hur sker pollinering? Hur går befruktningen till? Hur sprids ett frö? Vad innehåller ett frö? Vad händer när fröet gror?
  • Odling: Vad behöver en växt för att leva? Hur utvecklas växterna? Vad händer i fotosyntesen och cellandningen?
  • Evolution och systematik: Hur indelas växter i grupper efter släktskap? Hur har växterna utvecklats genom evolutionen?
  • Miljö: I vilka miljöer trivs olika växter?

Allt detta gör odling och studier av växter till en central del i biologiundervisningen så väl i förskola som i grundskola och gymnasium. Här nedan finns ett stort antal förslag till undersökningar av olika slag som rör växter.


 

För yngre elever

Odla frön från skafferiet

Torkade bruna bönor, kikärtor, ärtor och andra frön som inköps i en mataffär är i allmänhet lätta att odla. Odla olika slag av bönor och ärtor och jämför hur snabbt de växer under olika miljöförhållanden.

Odla frukter och grönsaker

I livsmedelsaffärernas frukt- och grönsaksdiskar finns många frukter och grönsaker, som man kan hämta frön och andra växtdelar från och plantera. Frön från till exempel tomat, paprika, chilifrukt och melon gror mycket lätt. Även frön från granatäpple, sharonfrukt och äpple utvecklats till små fina plantor. Potatis, jordärtskocka och ingefära har jordstammar eller stamknölar som utvecklar skott. Flera grönsaker är tvååriga. Första året utvecklas näringslagrande delar och andra året bildas blommor och frukter. Ta reda på från vilka länder frukterna och grönsakerna kommer.

Odla frukter och grönsaker

Odla krassefrön

I ett modellförsök med krassefrön som odlas i vatten kan man studera hur rötter och skott utvecklas och även testa odling under olika miljöförhållanden.

Frön och vatten

Odla andmat

I stillastående vatten främst i södra och mellersta Sverige finns ofta den lilla vattenväxten andmat. Samla in andmat och odla i vatten med olika näringsinnehåll.

Odla i vatten

Upptäck odlad mångfald

Här finns tips om en rolig – och god! – övning. Rädisan har varit i odling i kanske 5 000 år och är lika populär än idag. På nästan bara en månad kan du både så och skörda, och göra jämförelser mellan olika sorts rädisor.

Upptäck biologisk mångfald

Förökning av växter

Växter kan förökas på olika sätt, antingen sexuellt (genom frö) eller vegetativt, till exempel med sticklingar. Här finns beskrivning av hur begonia förökas vegetativt och hur man kan gro sporer från ormbunkar.

Förökning av växter

Växter till nytta och nöje

Odla växter av olika slag, bland annat avskurna delar från morot och rödbeta med skott.

Växter till nytta och nöje. 

Potatis

Potatisen som vi äter är förtjockade underjordiska stamknölar. Här lagras näring som används till nya potatisplantor året efter. Knölarna är genetiskt identiska med moderplantan och utgör en klon, ett exempel på vegetativ förökning. Här beskrivs hur man enkelt odlar potatis och gör potatismjöl.

Potatis, odling och tillverkning av potatismjöl

Odla en vassvippa

Vass förökar sig genom rotskott men även genom frö. En vassvippa innehåller mängder med frön. Pröva att lägga en hel vassvippa till groning.

Vass

Studera och odla frön från kottar

Samla in tallkottar som ännu inte öppnat sig och ta in kotten i rumstemperatur så att den öppnar sig och fröna trillar ut. Så fröna och följ utvecklingen.

Vinterns frön – vad är kottar?

Odla mossa

Leta efter mossor med sporkapslar och pröva att gro sporerna och låta mossplantorna växa ut på ett underlag av vitmossa.

Odla mossa

Hur växer växter?

Lökväxter som amaryllis, hyacint och tulpan, som vi ofta har i kruka på julen, växer till från en lök och utvecklar blad, stam och blommor på bara några veckor. Men hur går egentligen tillväxten till?

Tillväxt i juletid

Växter hindrar erosion och urlakning

Vad kan man göra om vattendrag torkar ut, tillgången på mat minskar och man måste gå längre och längre bort för att hämta ved och byggmaterial? Plantera mera! Här utgår vi från frågeställningen: Hur påverkar mängden växter risken för att markpartiklar sköljs bort med vatten? Som modellväxt används smörgåskrasse.

Växter för fred

Anlägg en äng

Ängen, som vi idag mest tänker på som ett vackert inslag i landskapsbilden, var förr livsnödvändig. Det var ängen som gjorde det möjligt att odla åkern. Ängen gav vinterfoder till djuren som i sin tur gav gödsel till de fasta åkrarna, äng var åkerns moder. Idag utgör de kvarvarande ängarna några av våra mest värdefulla biotoper för bevarandet av den biologiska mångfalden. Slåtterängen är en av våra artrikaste miljöer. Anlägg en liten äng eller medverka till att sköta en del av en ängsmark.

Att anlägga en äng

För alla

Odla i slutna rum

Om man fyller en flaska med jord och planterar några växter i den så skapar man förutsättningar att ge elever en djupare förståelse av de grundläggande livsprocesser och samspel som får allt att fungera i naturen.

Odla i slutna rum

Forska med frön

Odla krasse, bönor eller ärtor och redovisa tillväxten med diagram av olika slag. På gymnasienivå kan statistiska beräkningar göras.

Forska med frön

Försök med växtgifter

Andmat odlas och används för att testa olika miljögifter. Extrakt från kråkbär hämmar utvecklingen av fröplantor av krasse och visar allelopati.

Försök med växtgifter