Hållbar utveckling

Klimatmodulen Bioresurs Hållbar utveckling Bi-lagan 2018 nr 1 Pixabay

Tema Klimat i Bi-lagan 2018

Modulen ”Väder och klimat”, klimatförändringen och växter, skogen, Östersjön, fåglar och insekter samt provutveckling och undervisning om människokroppen med mera.

Tema Klimat

Biologisk mångfald

Formulera en frågeställning som du vill undersöka på temat biologisk mångfald. Hur många djur finns det i olika delar av världen? Hut vet man om en art är utrotningshotad? Använd dig av olika databaser för att söka svar och ta reda på mer om hur det står till med den biologiska mångfalden. Vi har samlat ett antal olika artiklar som beskriver olika övningar där man söker svar i databaser som kartlägger antalet arter inom olika organismgrupper.

Databaser om arter
Användbara databaser med information om arter
Tips på undersökningar i databasen gbif.org
Elevinstruktion gbif exploring 

Arternas folkbokföring
Sökning och källkritik med hjälp av Dyntaxa

Fleecetvätt textilier kläder Bioresurs Hållbar utveckling skola undervisning

Tema Arktis och klimat

Läs om en polarexpedition till Grönland, klimatfrågor i samhällsperspektiv, näringsvävar i Arktis samt hur arter som isbjörn och fjällräv påverkas av klimatförändringarna. Här finns även övningarna ”Polarisens minskning” samt ”Havsförsurning” samt mängder av tips på var ytterligare information och inspiration kan inhämtas.

Tema: Arktis och klimat

Kompletterande övningar:
Ett arktiskt ekosystem
Isbjörnens evolution – elevuppgifter
Isbjörnens evolution – kommentarer
Hoten mot fjällräven

Laborationen ”Försurning i teori och praktik- Effekter på snäckskal när havens pH sjunker” i Kemilärarnas Resurscentrums Informationsbrev 76, se sidan 14-15
Skräp på stranden

DDT: flipp eller flopp?

Surr, surr – en irriterande mygga i sovrummet. Äsch, vad gör ett bett? Så länge det bara kliar några dagar kan jag väl leva med det. Men tänk om myggan sprider malaria eller någon annan obehaglig parasit? Då är det svårare att negligera den flygande insekten…

DDT: flipp eller flopp?
Bildserie om effekten av DDT