Hållbar utveckling

DDT: flipp eller flopp?

Surr, surr – en irriterande mygga i sovrummet. Äsch, vad gör ett bett? Så länge det bara kliar några dagar kan jag väl leva med det. Men tänk om myggan sprider malaria eller någon annan obehaglig parasit? Då är det svårare att negligera den flygande insekten…

DDT: flipp eller flopp?
Bildserie om effekten av DDT

Tema Arktis och klimat

Läs om en polarexpedition till Grönland, klimatfrågor i samhällsperspektiv, näringsvävar i Arktis samt hur arter som isbjörn och fjällräv påverkas av klimatförändringarna. Här finns även övningarna ”Polarisens minskning” samt ”Havsförsurning” samt mängder av tips på var ytterligare information och inspiration kan inhämtas.

Tema: Arktis och klimat

Kompletterande övningar:
Ett arktiskt ekosystem
Isbjörnens evolution – elevuppgifter
Isbjörnens evolution – kommentarer
Hoten mot fjällräven

Laborationen ”Försurning i teori och praktik- Effekter på snäckskal när havens pH sjunker” i Kemilärarnas Resurscentrums Informationsbrev 76, se sidan 14-15
Skräp på stranden