Säkerhet och risker i biologiundervisningen

På Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik pågår ett arbete om regler och säkerhet i samband med biologiundervisning i skolan. Arbetet initierades ursprungligen av Skolverket och sker i samverkan med Arbetsmiljöverket och Jordbruksverket.

Kontakta oss via info@bioresurs.uu.se om du har synpunkter och frågor.

Bioresurs arbetar med följande fyra områden:

Frågor om säkerhet och regler som rör djur i undervisningen och antibiotikaanvändning i laborationer:

Artikel i Bi-lagan nr 1 2017.

 

Kemikalier och elutrustning

För information om säkerhetsfrågor angående t.ex.kemikalier och elutrustning kontakta Kemilärarnas resurscentrum respektive Nationellt resurscentrum för fysik.

 

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras för laborationer i skolan. Som en hjälp vid detta arbete har Nationellt resurscentrum tagit fram en blankett som kan användas för alla typer av biologilaborationer.