Djur i undervisningen

Lagar och förordningar

EU-direktivet för försöksdjur gäller i Sverige. Det innebär att tillstånd från etisk nämnd krävs för försök med samtliga ryggradsdjur samt cephalopoder (bläckfiskar). Enligt svensk lag gäller följande paragraf all djurhantering och bör alltså tillämpas vid forskning som innefattar ryggradslösa djur även om inget tillstånd krävs. I lagtexten står:
Kap 2 § 1: Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Djurskyddslagen (2018:1192)

Djurskyddsförordning (2019:66)

Statens jordbruksverks föreskrifter om djur i undervisning SJVFS 2019:19

Föreskrifter om animaliska biprodukter: SJVFS 2014:43

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webbplats under ”Djur” finns bestämmelser om levande djur i undervisningen, benämnda ”Undervisningsdjur”:
Information och bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida om levande djur i undervisningen (extern länk).

På Jordbruksverkets webbplats under fliken ”Djur” finns information och bestämmelser om animaliska biprodukter i undervisningen, se ”Produkter från djur”:
Information och bestämmelser om animaliska biprodukter (dissektioner).

Från Jordbruksverkets webbplats om material från djur till dissektioner:

Du får använda följande typer av animaliska biprodukter (ABP) i undervisningen utan att det krävs registrering eller särskilt tillstånd:

  • delar av djur som varit livsmedel tills de lämnades ut från till exempel ett slakteri eller en livsmedelsbutik, till exempel luftstrupe, hjärta, lungor, lever eller njure,
  • hela djur som var livsmedel tills de lämnades ut, till exempel kräftor, musslor eller orensad fisk
  • hela eller delar av vilda djur som du inte misstänker kan innebära smittrisk.

För användning av ögon gäller särskilda bestämmelser:

  • Slakterier får inte lämna ut ögon från nötkreatur, får och getter som är äldre än ett år, till undervisningen. Men ögon från övriga friska slaktade djur får du använda och kan i många fall lämnas ut utan att du behöver särskilt tillstånd.