Djur i undervisningen

Lagar och förordningar

EU-direktivet för försöksdjur gäller i Sverige. Det innebär att tillstånd från etisk nämnd krävs för försök med samtliga ryggradsdjur samt cephalopoder (bläckfiskar). Enligt svensk lag gäller följande paragraf all djurhantering och bör alltså tillämpas vid forskning som innefattar ryggradslösa djur även om inget tillstånd krävs. I lagtexten står:
Kap 2 § 1: Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Djurskyddslagen (1988:539)

Djurskyddsförordningen (1988:534)

Föreskrifter om djur i undervisningen: SJVFS 201919

Föreskrifter om animaliska biprodukter: SJVFS 2014:43

 

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsida under fliken ”Djur” finns bestämmelser om levande djur i undervisningen, se fliken ”Olika slags djur”, ”Djur för uppvisning” och ”Undervisningsdjur”.

Information och bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida om levande djur i undervisningen.

På Jordbruksverkets hemsida under fliken ”Djur” finns information och bestämmelser om animaliska biprodukter i undervisningen, se fliken ”Produkter från djur” och ”Tillstånd för användning”.

Information och bestämmelser om animaliska biprodukter (dissektioner).

Bestämmelserna har ändrats 2014 för användning av animaliska biprodukter i skolan. På Jordbruksverkets hemsida anges:

”Jordbruksverket tillåter att vissa typer av produkter får användas i undervisning utan krav på individuellt tillstånd. Du får använda     animaliska biprodukter som till exempel hjärta, lungor, lever, njure, hela kräftor eller fiskar som varit livsmedel tills de lämnades ut från till exempel ett slakteri eller en livsmedelsbutik, hela eller delar av vilda djur som du inte misstänker kan innebära smittrisk,     framställda produkter av kategori 3.”

För användning av ögon gäller särskilda bestämmelser, se Jordbruksverkets hemsida.