Laborationer med mikroorganismer med undantag av genetisk modifierade mikroorganismer (GMM)

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik har tagit fram anvisningar för arbete med mikroorganismer i skolan. Anvisnningar och riktlinjer är baserade på tidigare samarbete med Arbetsmiljöverket och är uppdaterade 2021 i samråd med experter vid Uppsala universitet.

Säkerhetsanvisningar för laborationer med mikroorganismer (pdf)

 

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverkets webbsida Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker, finns information om regler och risker vid arbete med mikroorganismer.
Följande föreskrifter reglerar arbete med mikroorganismer:

Smittrisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker, AFS 2018:4
Minderårigasarbetsmiljö AFS 2012:3