Svampar på hösten

Svampar är på många sätt intressanta att jobba med i skolan. De finns i många former och färger. Några är dödligt giftiga medan andra är goda att äta. De samarbetar med växter, men kan också leva som parasiter eller bryta ner dött material. Och visst är det fantastiskt roligt att hitta ett fint kantarellställe! Här finns förslag på aktiviteter kring svampar att göra både utomhus och i klassrummet.

Mål med arbetsområdet svamp

Eleven ska:

känna igen och kunna namnge några vanliga svampar och känna till deras krav på livsmiljö

  • ha kunskap om svampens livscykel
  • jobba med observationer i fält i sin närmiljö

Svampstafett

Ta med gruppen till ett område där du vet att det finns gott om svamp. Dela in barnen/eleverna i mindre grupper genom att till exempel ge dem olika svampnamn som du viskar till dem, sedan ska de hitta sina svampkompisar. Ett bra sätt är att först inventera vilka olika sorters svampar barnen/eleverna kan och sedan använda sig av dem vid indelningen, ofta kan de fler än man tror. Om de vet skillnaden mellan skivling, rörsvamp, taggsvamp och fingersvamp, så kan du dela in dem med hjälp av dessa istället, några blir grupp rörsvampar, några taggsvampar o.s.v.

Obs! Om man har ansvar för yngre barn, som kanske vill stoppa saker i munnen, ska man plocka svamparna tillsammans med barnen. Självklart är att de aldrig får smaka på en svamp utan bara plocka för att titta och känna på den.

Lite större barn/elever kan ge sig ut på svampjakt på egenhand. Lär dem först att plocka svamp genom att ta tag långt ner på foten och sedan vrida lätt och samtidigt dra försiktigt uppåt. Under en viss tid ska de sedan plocka så många olika sorters svampar av god kvalité de kan.

När grupperna kommer tillbaka med sina svampfynd kan de lägga ut allt de hittat på en vit duk av tyg eller plast. Se till att alla grupper har luppar och svampkniv. Förslag till undersökningar av svamparna:

  • Sortera svamparna efter lukt, färg, sort, storlek o.s.v.
  • Räkna hur många olika sorter gruppen hittade.
  • Mät storleken på hattsvamparna (hattens diameter och fotens höjd).
  • Undersök svamparna med lupp och leta efter små djur som lever i svampen. Kan man se om någon har ätit på svampen? Skär itu svampen och titta hur den ser ut inuti. Finns det några djur och hur ser de i så fall ut?

Inomhusalternativ

Använd svamparna som barnen/eleverna hittat för att göra fina svamptryck. Klipp tunn kartong i lagom stora bitar för att passa till svamparna. Dela svampen genom att till exempel ta bort hatten från foten eller skära itu den på längden. Måla sedan svampdelarna med vattenfärg och tryck svampen på pappkortet. Svamptryck går att göra utomhus om det inte regnar eller är alltför fuktigt. Tänk på att man måste ha ett torrt underlag att lägga pappbitarna på.

Ta med den plockade svampen in i klassrummet och undersök den på samma sätt som ovan. Om det inte finns en lämplig skog i närheten av skolan att besöka, kan man ta med sig ett olika slags svampar som barnen/eleverna får arbeta med i klassrummet.

Vi jobbar också med:
matematik, mäta och räkna och bild

Tipsfrågor

Att börja arbetsområdet med tipsfrågor kring svamp blir en bra start, men kan också fungera som en inventering av vad barnen/eleverna redan kan eller som avslutning för att de ska få visa vad de lärt sig.

Nedan finns några förslag på frågor, som du kan komplettera med egna frågor som är anpassade efter gruppen. Komplettera med bilder eller färska svampar.

1. Vad heter den här delen av svampen?
1 Ben X Stam 2 Fot

2. Vad heter den här delen av svampen?
1 Tak X Mössa 2 Hatt

3. Om det är små hål och gångar i svampen, vem är det då som har varit framme och smakat?
1 Fågel X Daggmask 2 Larver

4. Vilka tycker om att äta svamp ofta, förutom du och jag?
1 Hundar X Rådjur 2 Igelkott

5. Vilken svamp är giftig?
1 Svart trumpetsvamp X Vit flugsvamp 2 Pepparriska

6. Är det farligt att ta med fingrarna på giftiga svampar?
1 Ja X Ja, om du sedan slickar på fingrarna 2 Nej