Mossor och lavar på hösten

Ligg ner på en bädd av mossa eller smaka på en bit tuschlav som du plockar direkt från en solvarm klippa. Skogens gröna och vita matta erbjuder upplevelser för stora och små.

Mål med arbetsområdet ”mossor och lavar”

Eleven ska:

  • känna igen och kunna namnge några vanliga mossor och lavar
  • känna till hur man använde mossor och lavar förr och hur man använder dem nu till exempelvis färgning, blöjor, sår, fönster och ljusstakar
  • jobba med observationer i fält i sin närmiljö

Färga med svamp och lav Bi-lagan nr 2 2004 augusti

Bevara skogens lavar Bi-lagan nr 2 2004 september

Skogens gröna heltäckningsmatta Extra Bi-lagan nr 2005 november

Vi jobbar också med:
matematik, väga och räkna ut mängden vatten
historia

Vilka lavar finns i närheten av skolan?

Ta med barnen/eleverna ut och undersök förekomsten av lavar runt skolan. Om det finns rikligt med buskiga lavar på lövträden är det bra luftkvalité, men om det endast finns lavar som växer som en tunn skorpa på lövträdens stammarna är det troligen luftföroreningar som skadar lavarna. I de centrala delarna av städer och tätorter brukar det sällan finnas buskiga lavar på träden. Förutom att lära sig om lavar blir detta också ett sätt att uppmärksamma luftkvalitén runt skolan.

Dela in barnen två och två och utrusta dem med en bit plastfilm i storlek A5, en vattenfast tuschpenna, linjal och lupp. Ge sedan följande instruktioner:

  • Leta upp ett träd och lägg plastfilmen mot stammen i brösthöjd.
  • Rita av konturerna på de lavar som syns under plastfilmen.
  • Mät hur stora de olika lavarna är från mitten och ut och skriv upp resultatet på plasten.
  • Jämför med andra träd i närheten och försök uppskatta hur mycket lavar det finns på er trädstam. Är det inga lavar, lite lavar eller mycket lavar? Skriv på plasten hur mycket lavar ni tycker att det finns på trädstammen.
  • Undersök lavarna med luppen och beskriv hur de ser ut.

Vi jobbar också med:
matematik
samarbete
miljö