Fåglar på våren

På våren kommer flyttfåglarna tillbaka efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. Vissa arter övervintrar i Europa medan andra har sitt vinterkvarter betydligt längre bort, till exempel övervintrar hussvalor i Afrika söder om Sahara. Vissa fåglar stannar dock kvar i Sverige över vintern. När våren kommer är det dags för alla att bygga bo, lägga ägg och föda upp ungar.

Mål för arbetsområdet

Eleven ska:

  • Känna igen några vanligt förekommande fåglar
  • Ha kunskap om några fåglar som stannar över vintern och några som flyttar på hösten
  • Känna till hur fåglar kan bygga bon

Upptäck fåglarna

De flesta barn/elever känner igen några vanliga fåglar, men de kanske inte är medvetna om det. Stå i en ring och låt eleverna/barnen säga namnen på en fågel som de känner igen, lista dem på ett papper. Fortsätt tills det inte kommer fram fler nya namn. Låt eleverna/barnen, med hjälp av en fågelbok, ta reda på fakta om de fåglar som nämnts och sedan redovisa vad de kommit fram till: Hur ser de ut, var lever de, stannar de över vintern eller flyttar de till varmare trakter, vad äter de o.s.v.

På våren och försommaren, när fåglarna sjunger som bäst, kan man samla barnen på en fin plats i skogen, långt ifrån trafik och annat som stör naturens egna ljud. Sitt ner, blunda och var alldeles tysta. Hörs någon fågelsång? När någon hör en fågel, sätt upp ett finger i luften, ett nytt finger för varje ny fågel som hörs. Hur många olika fåglar hörde ni?

Flyttfåglar

De fåglar som finns i Sverige under vår-sommar kan antingen stanna kvar även under vintern eller flytta till varmare trakter. Det som avgör om fåglarna klarar av att stanna över vintern är vilken föda de äter. Vad äter fåglar som flyttar och vad äter de som stannar kvar?

  • Bofink häckar i nästan hela landet. Många, men inte alla, flyttar inför vintern ner till västra Europa. Födan består av till exempel frön och insekter.
  • Grönfink förekommer upp till Mellansverige och stannar här hela vintern. Den äter frön av olika slag.
  • Gulsparv finns i nästan hela landet. De som håller till i norra delen av landet flyttar till Mellaneuropa på vintern medan övriga stannar kvar i Sverige. Den äter frön och insekter.
  • Svartvit flugsnappare finns i nästan hela landet och flyttar till Nordafrika på vintern. Den äter insekter och spindlar.
  • Talgoxe finns i nästan hela landet och stannar kvar över vintern. Födan består av insekter och frön.
  • Sädesärla finns i hela landet och flyttar till Medelhavsområdet på vintern. Den äter insekter och många andra slags smådjur.
  • Blåmes saknas i nordligaste Sverige och i fjällen. Den är en stannfågel som huvudsakligen äter insekter och spindlar men även frön.

Vi jobbar också med geografi. Var har fåglarna varit under vintern?

Mata fåglar

Under våren, innan det har hunnit bli god tillgång på mat för fåglarna i naturen, är det bra att fortsätta mata fåglarna. Placera ett fågelbord i närheten av skolan, helst så att det syns genom fönstret i klassrummet. Skriv upp vilka fåglar som kommer och äter och hur många av olika arter som finns vid fågelbordet vid viss tid på dagen. De resultat man får kan man föra in i ett diagram för att få en uppfattning om vilka fågelarter som kommer till fågelbordet och hur frekventa de är. Även deras beteende kan noteras. Bi-lagan nr 2 augusti 2005 februariuppslaget

Vi jobbar också med matematik när vi gör diagram och för statistik.

Fåglarnas fortplantning

Testa att bygga ett fågelbo

Fåglar bygger sina bon med olika material och på olika ställen. Låt barnen vara i mindre grupper och ta reda på hur olika fåglar bygger bon. Därefter får de samla material och bygga ett bo som passar för en viss fågel. Avsluta med att alla får visa och berätta för varandra om sin fågel och sitt bo.

Skat-leken

Skatan är en välkänd fågel som finns i hela landet. De lever i par och håller ihop hela livet. Redan i december kan de få vårkänslor och börja bygga bo. Boet består av kvistar och byggs ofta uppe på ett gammalt bo och kan därför bli mycket högt.

Dela in barnen två och två. De är nu ett skatpar som ska bygga bo. Varje par plockar fem pinnar var och skapar ett bo på marken genom att markera en ring på cirka 1 meter i diameter, med hjälp av pinnar eller genom att rita på marken. Det ska vara minst tre meter mellan varje ring. Pinnarna de samlat läggs i ringen och ”skatorna” ställer sig utanför. Nu gäller det att ta pinnar från de andra skatparen men bara en i taget och sedan lägga dem i sitt eget bo. Man får inte skydda sina egna pinnar genom att till exempel sitta på dem. När läraren bestämmer att leken är slut vinner det par som samlat flest pinnar.

Vi jobbar också med samarbete.

Ägg på menyn

Tillverka fågelbon och konstgjorda ägg och använd för att undersöka hur stor risken är att boplundrare angriper äggen. Bi-lagan nr 2 augusti 2005 apriluppslaget

Bygg en fågelholk

Att bygga en fågelholk och se om det flyttar in någon fågel, är roligt och ett bra tillfälle att lära sig om fåglar. Om man jobbar med yngre barn kan man köpa in fågelholkar och sätta upp. Äldre elever kan själva tillverka fågelholkar i träslöjden.